Marktsectoren

Voeding

Voeding

Voor bedrijven die actief zijn in of toeleveren aan de voedingsindustrie en –nijverheid

Afval

Afval

Voor bedrijven die actief zijn in of toeleveren aan de recyclage- en afvalsector

Zorg

Zorg

Voor grote zorgcentra, groepspraktijken, (poli)klinieken of kleinschalige zorgprojecten