Asbestinventarisatie na brand

Beeld u in: u bent eigenaar van deze woning. Op een vroege dinsdagochtend schrikt u plots wakker en ziet u dat uw garage in lichterlaaie staat. Wat startte met een kleine vonk, resulteert in een dak dat net als popcorn alle hoeken en kanten uitgaat. Overal vliegen kleine asbesthoudende brokstukken van de garage in het rond. Niet alleen het directe asbest- en brandgevaar moet zo snel mogelijk aangepakt worden, ook de vrije omgeving rondom de garage heeft een groter blootstellingsrisico aan de vrije asbestvezel. Niet uit te sluiten dat de bodem een groot deel verontreinigd kan zijn. 

Op zo’n moment is een samenwerking tussen de openbare diensten, een asbestdeskundige en erkend aannemer vereist. Samen garanderen ze de veiligheid van de bewoner en de omgeving. Dit alles gebeurt via een strak stappenplan.


Heeft u een asbestinventarisatie na brand nodig? Aarzel niet en neem contact op met onze asbestexperten

Odoo tekst en afbeelding blok
Stap 1: De openbare diensten
  • De openbare diensten komen te plaatse voor het blussen van de brand. Nadien verklaren ze het terrein brandveilig

  • De brandweer probeert de verspreiding van de asbestvezels en brokstukken zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze door de openbare weg te saneren met bluswater.  

  • Vervolgens bepaalt de brandweer het verspreidingsgebied van de brandhaard, explosiezone en bluszone. Stap 2: De asbestdeskundige
Binnen de 24 uur kan één van onze asbestdeskundigen aangesteld worden voor het opmaken van een asbestinventarisatie. Een onderdeel van de asbestinventarisatie is de asbestanalyse en het bepalen van het verontreinigde verspreidingsgebied. Via een asbestanalyse bepalen onze experten de aan- of afwezigheid van asbestvezels. Aan de hand van 3 waarnemingen wordt de graad van de verontreiniging in het verspreidingsgebied bepaalt:
 
  1. Via de windrichting of rookpluim wordt er bepaald in welke richting het verspreidingsgebied vergroot. 

  2. De mate van verontreiniging wordt ingeschat op basis van het aantal asbestdeeltjes per m².

  3. De opgelegde maatregelen zijn afhankelijk van de ondergrond van de verontreinigde zone. Is de bodem braakliggend, (on)verhard, bevat het constructies of is het verhardvegetatie, …

Tijdens de sanering worden er bijkomende analyses en controles uitgevoerd om zo het perceel naar haar oorspronkelijke toestand te saneren. Het definitieve verslag wordt overgedragen aan de eigenaar en openbare diensten. 


Stap 3: Erkend aannemer voor asbestsanering
  • De saneerder start zo snel mogelijk met het reinigen van het openbare domein en andere primordiale zones zodat de site terug toegankelijk wordt.

  • Vervolgens worden de zones per prioriteit gesaneerd door middel van handpicking, stofzuigers en uitgravingen. 


Heeft u een sanering nodig van uw grond? Ook daarvoor kan u terecht bij Profex.  Onze bodemexperten helpen u graag!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten