De kleinhandelsvergunning, onderdeel van een groter geheel

Kleinhandel – of detailhandel, het is een belangrijke sector die bestaat uit veel verschillende branches. Denk maar aan de lokale supermarkt in uw buurt, uw favoriete kledingzaak of een boekenwinkel om in rond te snuisteren. In Vlaanderen zijn er heel veel kleinhandelszaken, maar wat velen niet weten is dat er voor dergelijke kleinhandelszaken vaak diverse vergunningen nodig zijn. 

Is het uw droom om eindelijk te starten met een eigen zaak? Of bent u van plan om te verhuizen naar een groter pand? Dan is het belangrijk om te weten dat alles valt of staat met de kleinhandelsvergunning, de vroegere socio-economische vergunning. Deze vergunning moet u aanvragen bij de gemeente als de handelsoppervlakte van uw pand meer dan 400m² bedraagt. Als deze vergunning is goedgekeurd, kan u de volgende stappen zetten voor uw zaak.


Hoe ging het er voor het ontstaan van de omgevingsvergunning aan toe? 

Het vinden van de perfecte locatie voor een eigen zaak is voor velen nog steeds een echte must. Gaat uw voorkeur uit naar een nieuwbouw? Of bent u van plan om aanpassingen uit te voeren aan een bestaand gebouw? Voor het ontstaan van de omgevingsvergunning had u in beide situaties wel degelijk een grote kans dat u naast een kleinhandelsvergunning ook een stedenbouwkundige vergunning nodig had. Deze vergunning geeft u de toestemming om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 

Maar hier stopt het echter nog niet. Als er compressoren, airco’s of gevaarlijke producten worden opgeslagen in uw zaak, had u nog een derde vergunning nodig, ongeacht de grootte van uw handelszaak. Namelijk, de milieuvergunning. 

Het starten met een kleinhandel- of detailhandel was dus niet altijd zo eenvoudig. Om het doolhof van vergunningen overzichtelijker te maken, heeft de Vlaamse Regering op 23 februari 2017 beslist om de omgevingsvergunning in het leven te roepen. 


Omgevingsvergunning, een verzameling van vergunningen

Met de omgevingsvergunning is het niet meer nodig om steeds aparte vergunningen aan te vragen, zoals de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Ze zijn allemaal gebundeld in één vergunning. Naast de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning maken ook de verkavelingsvergunning, de kleinhandelsvergunning (voorheen socio-economische vergunning) en de vergunning voor vegetatiewijziging deel uit in de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning. 

Concreet betekent dit dus dat bovenstaande losstaande vergunningen samen kunnen aangevraagd worden in één vergunningsaanvraag, de omgevingsvergunning. Maar enkel indien deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Eén aanvraag, één procedure!


De onderdelen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Maar wat houdt de omgevingsvergunning nu eigenlijk in? In een aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten zitten onder meer de volgende onderdelen: 

- Een beschrijving van de gewenste/aanwezige handelszaak;

- Een toewijzing van de categorie(ën) kleinhandelsactiviteiten;

- Een inrichtingsplan met de intekening van de categorieën binnen de handelsruimte;

- Een toelichting van het verzorgingsgebied en een motivering van de inpasbaarheid op de respectievelijke locatie: 

    • Duurzame vestiging: mag het project op die locatie volgens de gewestplannen, RUP’s, …? 

    • Duurzame mobiliteit: mobiliteitstoets / mobiliteitsstudie is verplicht op te maken, … 

Vooral het laatste puntje is zeer belangrijk. Is de kleinhandelszaak wel inpasbaar op de locatie? 


Het stappenplan 

In de eerste fase van de omgevingsvergunning bekijkt men of de kleinhandelszaak wel mág uitgebaat worden op de gewenste locatie. Zou het een probleem vormen voor de omgeving dat de kleinhandelszaak uitgebaat gaat worden in een woongebied, een KMO-zone of agrarisch gebied? 

Daarnaast moeten er ook nog diverse dossierstukken opgemaakt worden in functie van de vergunningsaanvraag. Denk maar aan uw bouwplannen, de verantwoordingsnota, een aanstiplijst van hemelwater, … eventueel vergezeld met extra studies. 

Een belangrijke en opkomende trend in de extra studies is het mobiliteitsverhaal. In de mobiliteitstoets – en studie, gaan onze experten na of uw handelszaak goed bereikbaar is, of er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn,  of de weg de bijkomende verkeersdrukte aankan, …. Een belangrijk aandachtspunt is dat de vergunningverlenende overheid zelf kan aangeven of een mobiliteitstoets of -studie opgemaakt moet worden.  Het is dus mogelijk dat er bij de opstart van uw zaak een mobiliteitsstudie nodig is. Met onze kennis en ervaring in omgevingszaken, stellen wij die graag voor u op.


Struikelblokken binnen de vergunningsaanvragen

Voor alle vergunningen maken wij een grondige analyse en stellen we een oplossing voor op maat van u en uw bedrijf. Een gestructureerde en pragmatische aanpak met aandacht voor de globale bereikbaarheid én met aandacht voor de omgeving, dat is onze aanpak. Want de praktijk maakt ons duidelijk dat de verschillende onderdelen van een omgevingsvergunning nog niet helemaal gekend zijn bij het algemene publiek. Iedereen heeft al wel eens gehoord van een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning. Maar weinigen kennen echter de kleinhandelsvergunning en nog minder de combinatie van deze vergunningen. Dit fenomeen wordt alsmaar vaker een struikelblok binnen vergunningsaanvragen wanneer het van toepassing blijkt te zijn én ontbreekt. Dossiers worden vaker onvolledig verklaard door het ontbreken van enerzijds een bepaald onderdeel en anderzijds ondersteunende studies. 

Daarom staan wij klaar om u te ondersteunen op deze verschillende vlakken. Zo moet u zich geen zorgen maken over de theoretische studies zoals een mobiliteitsstudie, milieuvergunning, kleinhandelsvergunning, een haalbaar actieplan,... Wij zorgen dat u direct aan de slag kan gaan, zonder al te veel zorgen. Onze experten staan klaar om u te ondersteunen en te begeleiden in het doolhof van de vele vergunningen. Aarzel niet en neem contact met ons op via info@profex.be, www.profex.be of 0800 59 002.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten