De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigen

De integratie van de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning is een logische stap. In de praktijk is er immers maar één omgeving die beoordeeld kan worden. Maar de invoering zorgt natuurlijk voor een aantal wijzigingen in de aanvraagprocedure.

Wat wijzigt er in de documenten?

In het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 staat beschreven hoe een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen er precies moet uitzien. Dit uitvoeringsbesluit is op zijn beurt voorzien van 22 bijlagen die alle noodzakelijke documenten van een dossier bevatten. De eerste bijlage bevat het aanvraagformulier. Hierin zit het belangrijkste document.

Aan de hand van ja/neen vragen, aankruisvakjes en doorverwijzingen wordt u door het aanvraagformulier en de verschillende bijlagen heen geslingerd. Bij de klassieke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning telt het formulier vier bladzijden. Het nieuwe aanvraagformulier bij de omgevingsvergunning telt maar liefst zesentwintig bladzijden. Nieuw is dat u voortaan standaard informatie moet indienen over parkeerplaatsen op uw terrein, over de brandveiligheid van uw gebouw enzovoort. Voortaan is de sloopinventaris ook verplicht in het aanvraagdossier. In het verleden werd een dergelijke inventaris, ondanks de wettelijke verplichting, al eens over het hoofd gezien bij omvangrijke sloopwerken.

Wat wijzigt er in het tekenwerk?

In hoofdzaak blijft het tekenwerk voor een stedenbouwkundige handeling bij een omgevingsvergunning hetzelfde als bij een klassieke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Om de leesbaarheid en de interpretatie van het voorwerp van de aanvraag maximaal te houden, draagt de overheid voor om één tekening te maken per toestand. In de praktijk betekent dit dat we best een onderscheid maken in bijvoorbeeld vergunde toestand, bestaande toestand en nieuwe toestand.

Verder wordt kleurgebruik gestimuleerd. Bij grondplannen moet standaard per ruimte de functie vermeld worden. Indien er meer dan vier gevels zijn, moet er een schematische voorstelling bijgevoegd worden om de individuele gevels te identificeren. Een afzonderlijke langs- en dwarsdoorsnede van de constructie is noodzakelijk wanneer de complexiteit van de constructie dit vereist.

Uw omgevingsvergunning aanvragen?

Wie voor de eerste keer door de nieuwe documenten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning gaat, wordt misschien afgeschrikt door de hoeveelheid informatie die gevraagd wordt. Ook de manier waarop de diverse documenten aan elkaar gekoppeld zijn, zal voor veel stedenbouwkundigen een aanpassing vergen. Het digitaliseren van het aanvraagformulier en de bijlages en dit op elkaar afstemmen tussen de verschillende platformen (studiebureaus, gemeentes, provincies, gewest) is een heuse klus voor alle partijen. Laat u echter niet ontmoedigen door deze nieuwigheden, Profex is de ideale partner voor het samenstellen en in goede banen leiden van uw dossier.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten