Finale goedkeuring CSRD komt dichterbij

De Europese Duurzaamheidsrapporteringsrichtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD) wordt praktisch uitgewerkt in de rapporteringsstandaarden (European Sustainability Reporting Standards of ESRS). Deze geven weer welke informatie moet gerapporteerd worden en op welke manier. De standaarden zijn reeds in draft beschikbaar en werden recent gewijzigd.

De Europese Commissie heeft de voorlopige Europese Rapporteringsstandaarden in uitvoering van de Europese Duurzaamheidsrapporteringsrichtlijn als voorstel gepubliceerd. Momenteel loopt een korte consultatieronde tot 7 juli, nadien komt de finale goedkeuring dichterbij…

De Rapporteringsstandaarden werden voorbereid door de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Ook zij organiseerde al meerdere consultaties en feedback momenten. 

De belangrijkste aanpassingen die nu werden doorgevoerd en het voorwerp zijn van goedkeuring, vatten we kort voor je samen (niet limitatief)!

1. Alleen de standaard met betrekking tot algemene informatie is voor elke onderneming van toepassing. Alle andere standaarden en thema’s zijn het voorwerp van een materialiteitsanalyse, dus ook de standaarden “climate change”, “biodiversity” en “own workforce” die voorheen (gedeeltelijk) zonder deze analyse van toepassing waren.


2. Bepaalde informatieverplichtingen worden gefaseerd ingevoerd: zo zullen ondernemingen met minder dan 750 werknemers gedurende het eerste jaar de scope 3 (uitstoot in hun waardeketen upstream en downstream) van hun carbon footprint mogen achterwege laten, en mogen alle ondernemingen de beschrijving van bepaalde financiële effecten en bepaalde informatie over hun eigen werknemers eveneens uitstellen tot hun tweede rapporteringsjaar.


3. Tot slot werd bijkomende flexibiliteit ingebouwd, zo is bepaalde informatie niet meer steeds verplicht weer te geven maar kan een onderneming hier nu vrijwillig voor kiezen.


De volledige tekst en bijlagen kan je 
hier raadplegen.


Heb je vragen over duurzaamheidsrapportage? Neem dan een kijkje op onze website of contacteer ons vrijblijvend voor meer info!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten