Help! Ik denk dat ik asbest heb!

Asbest? Wat is dat nu weer?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat vroeger gebruikt werd in auto-onderdelen, isolatiematerialen, bouwmaterialen, beschermkledij, brandbeveiliging en nog zoveel meer. Asbest was namelijk slijtvast, isolerend, hittebestendig en goedkoop. Vroeger wogen de nadelen niet op tegen de voordelen, en zo werd asbest veel gebruikt.  

Pas later ontdekte men dat asbeststof voor ernstige gezondheidsschade zorgt. Vooral aan de longen legde men de negatieve gevolgen ervan vast, waar de schade na tientallen jaren incubatietijd leidde tot een asbeststoflong en verschillende kankers.  

Daarom is sinds 1998 het gebruik, de productie en het op de markt brengen van asbesthoudende producten verboden in België. Maar uiteraard zijn er nog veel bestaande gebouwen waar  heel wat oude asbesthoudende producten aanwezig zijn. Denk maar aan scholen, overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen, etc. Zelfs uw tuinhuis of buisisolatie in de kelder kan ermee geconfronteerd worden.    

Hoe herken ik asbest?

  • Asbest kan u vaak terugvinden in golfplaten. Ze zijn herkenbaar aan hun gewafelde structuur in de vorm van een honinggraat. Meestal bestaan ze ook uit meerdere lagen.

  • Indien er asbest in cement zit, herkent u dat vaak aan “asbestbloemen”; dit zijn witte vlekken die verspreid tevoorschijn komen over het oppervlak.

  • Op plaatsen waar het materiaal gebroken is of waar het oppervlak bedorven is, kan u de asbestvezels vaak met het blote oog zien. 

Heeft u nog enige twijfels over de aanwezigheid van asbest in uw gebouw? Download dan de AsbestCheck app of lees meer
info hier. http://alertvoorasbest.be/

Ik denk dat ik asbest heb! Welke maatregelingen moet ik treffen?

Voor veel bedrijven is de aanpak van asbest een lastig verhaal. De soms verwarrende en wisselende wet- en regelgeving maken het er niet eenvoudiger op. Toch is het belangrijk om als werkgever de nodige maatregelen te nemen om uw werknemers te beschermen tegen de mogelijke risico’s van asbest. Als werkgever bent u namelijk verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.  

  • De inventarisatie van asbest

  • Het beheer van asbest

  • De juiste verwijderingsmethodes

  • Opleidings- en erkenningsvoorwaarden

Ik wil het asbest lokaliseren en behandelen

Het is eerst en vooral noodzakelijk om te weten waar het asbest zich precies bevindt in het gebouw en in welke toestand. Daarvoor maken onze deskundigen een asbestinventaris op. Hiermee kunnen ze de asbesthoudende materialen oplijsten, het blootstellingsrisico evalueren en een beheersprogramma opstellen met oog op verwijdering.  

Tijdens de inspectie van de deskundigen sporen zij in eerste instantie de gekende toepassingen op en nemen eventueel stalen. Vervolgens zal de deskundige op zoek gaan naar minder of niet gekende toepassingen op basis van de fysicochemische eigenschappen van asbest. Indien nodig worden staalnames genomen ter bevestiging of afschrijven van de aanwezigheid van asbest in een bepaald materiaal. De stalen worden vervolgens onderzocht door het erkende labo Stellalab.  

Maar in de toekomst zal iedere eigenaar van een toegankelijke constructie met een risicobouwjaar, gebouwd voor 2001, een asbestinventaris-attest moeten voorzien bij overdracht. Dat wil zeggen dat alle gebouwen, ouder dan 2001, moeten worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest alvorens ze worden verkocht of verhuurd. De OVAM zal instaan voor de controle van de inventarissen en oplevering van de attesten aan de bouwheer.

Mijn asbestinventaris is opgesteld, wat nu?

Op basis van de reeds opgestelde asbestinventaris vindt er een risicoanalyse plaats. Hier maakt men een inschatting van de aard op, de mate en de duur van de blootstelling van uw werknemers aan het aanwezige asbest.  

De risicoanalyse gebruiken de deskundigen als input voor het beheersplan. In dit plan kan u de maatregelen vinden die u als werkgever moet nemen om het aanwezige asbest in uw gebouw veilig te beheren en te verwijderen. 

De deskundige bij Profex tracht op een correcte manier de toepassingen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Voor elk probleem vinden we een oplossing met een minimum aan ongemak en een maximum aan expertise en gemoedsrust. Wij helpen u graag verder met het verkrijgen van subsidies, verwijderingsprojecten, prijsbepalingen, begeleiding op maat en een goede communicatie met alle partijen. 


Heeft u problemen of wenst u een afspraak? Contacteer onze experten vrijblijvend voor een afspraak via info@profex.be of op het gratis nummer +32 (0)800 59 002. Zij helpen u graag verder.  
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten