Nieuw bodemsaneringsfonds voor garage- en carrosseriesector

Tersana: Nieuw bodemsaneringsfonds voor garage- en carrosseriesector

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging is er goed nieuws. De beroepsverenigingen Febelcar, Fedagrim, Bond van de garagisten en Traxio hebben samen met Ovam de schouders gezet onder een bodemsaneringsorganisatie voor de sector.

Dit fonds, Tersana, zal de getroffen bedrijven zowel financieel als met expertise bijstaan. Daarnaast gingen de federaties ook partnerschappen aan met bodemsaneringsdeskundigen om hun leden de mogelijkheid te bieden om tegen gunstige voorwaarden oriënterende bodemonderzoeken te laten uitvoeren.

Vlaanderen telt drie bodemsaneringsfondsen

De Vlaamse regering maakt het mogelijk om een bodemsaneringsfonds op te richten voor de ‘constructie-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden die garage, koetswerk- en aanverwante bedrijven uitvoeren aan motorvoertuigen in de ruimste zin, zoals auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en aanhangwagens’.

Daardoor bestaan er 3 bodemsaneringsfondsen in Vlaanderen:

  • Vlabotex voor de droogkuissector, dat al bestaat; en

  • Tersana voor de garages en carrosseriebedrijven, dat binnenkort wordt opgericht.

  • Bofas, het oudste bodemsaneringsfonds, dat werd opgericht voor de sanering van bodems waarop een tankstation heeft gestaan, heeft nog een erkenning tot 26 maart 2019.

Wat Tersana betreft, is er voorzien dat zo’n 1.000 bedrijven hun saneringsplicht zullen kunnen overdragen aan het nieuwe fonds.

Vanaf nu start de sensibilisering bij deze bedrijven en saneringsplichtige probleembezitters die kunnen aansluiten bij Tersana. Tersana staat vervolgens in voor het uitvoeren en financieren van de volledige bodemsaneringsprocedure. Deze sites worden aangeschreven om aan te sluiten bij het fonds om tegen 2036 onderzocht en gesaneerd te worden.

Voor meer info in verband met bodemonderzoeken, kan u terecht bij onze bodemdeskundigen.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten