Nieuw registratiesysteem bij OVAM

De OVAM lanceert een nieuw Materialen Informatie Systeem, MATIS. Het moet vanaf november niet alleen de productie van afvalstoffen meten, maar ze nadien ook traceren in het recyclageproces. Uiteindelijk zal het zelfs de toepassing van  de afvalstoffen in nieuwe producten in kaart brengen.

De OVAM wil voorlopig enkel de volledige afval- en recyclageketen in kaart brengen van gemengd afval, hout, metaal, organisch biologisch afval, kunststoffen, papier en karton. Op termijn ook van alle andere afvalstoffen. Dit willen ze doen door de in- en output van inzamelaars en verwerkers te verzamelen, ook van internationale recyclageketens. Op deze manier wil Vlaanderen voldoen aan de nieuwe Europese rapporteerverplichtingen en een antwoord bieden op vele vragen van secundaire grondstoffen, selectief ingezameld materiaal, het recycleren ervan, enzoverder. 

Op de website van OVAM staat een lijst gepubliceerd met geselecteerde bedrijven die moeten rapporteren via MATIS. Vestigingen die niet op deze lijst staan, kunnen vrijblijvend rapporteren in MATIS.


Een efficiënter systeem dat leidt tot betere datakwaliteit

Met MATIS focust de OVAM zich rechtstreeks tot de afvalinzameling en –verwerkingsindustrie. Het moet een efficiënter systeem worden dat het deel afval, grondstof en verwerkers van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) zal vervangen. Door de gegevens rechtstreeks op te vragen bij de bedrijven die professioneel actief zijn in de afvalinzameling en -verwerking en dus bij de bron, moet dit leiden tot een betere datakwaliteit. Bovendien zal met de opgevraagde data ook een betere feedback kunnen bezorgd worden via benchmarkingtools zoals Cirkeltips. 


Eind november start de eerste melding

De eerste rapportering voor afvalverwerkers in MATIS start eind november 2021 met een melding van de gegevens van het jaar 2020. In februari-maart 2022 moet u de gegevens van 2021 indienen, erna meldt u maandelijks de gegevens over 2022.


Heeft u hierover vragen? Aarzel niet en contacteer onze experten. Zij staan klaar om u hierin te begeleiden.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten