Nieuwe F-gassen verordening

Sinds maart 2024 is de nieuwe Europese F-gassen verordening in werking. Deze verordening heeft een rechtstreekse invloed op de aanschaf van nieuwe koelinstallaties en het onderhoud en de service voor bestaande koelinstallaties. Hou hier dus zeker rekening mee als je overweegt om een nieuwe koelinstallatie / airco aan te schaffen!

Wat zijn F-gassen?

F-gassen of Gefluoreerde broeikasgassen is een verzamelnaam voor gassen waar onder andere de HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) onder vervat zitten. HFK’s worden voornamelijk gebruikt als koelmiddel in koeltoepassingen en airco’s en vormen het grootste aandeel binnen de F-gassen. F-gassen hebben een grote negatieve impact op de opwarming van de aarde. Gezien het schadelijke effect van deze stoffen wenst de Europese unie het gebruik verder te beperken en uit te faseren.

Koelinstallaties

Elk koelmiddel in een koelinstallatie wordt gekenmerkt door een bepaalde GWP-waarde (Global Warming Potential). Deze waarde geeft aan in hoeverre het koelmiddel bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Zo zal bijvoorbeeld het koelmiddel R410A met een GWP-waarde van 2.088 een veel grotere negatieve impact hebben dan het natuurlijk koelmiddel CO2 met een GWP waarde van 1. Onderstaand overzicht geeft aan tot wanneer een bepaalde GWP-waarde toegelaten is.Twijfel je bij het aanschaffen van een nieuwe koelinstallatie of ben je niet helemaal zeker of jouw koelinstallatie nog in dienst kan blijven? Contacteer dan één van onze consultants. Zij kunnen jou ook informeren over de periodieke controles die uitgevoerd dienen te worden op jouw koelinstallaties.

Contacteer ons
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten