Nieuwe normen voor technisch verslag

Op 31 december 2019 loopt de overgangsperiode van het nieuwe Vlarebo af. Het nieuwe Vlarebo, dat in voege ging op 1 april, voorzag in een overgangsregeling zodat de sector voldoende tijd had om zich aan te passen aan de nieuwe normen en procedures.

Belangrijk aandachtspunt bij het verlopen van deze overgangsregeling is dat vanaf 1 januari bodemmaterialen enkel nog kunnen worden toegepast als het bijhorende technisch verslag aangepast/geactualiseerd is aan de nieuwe normen van het Vlarebo. 

Bij grondwerken die worden verdergezet in 2020 of grondoverschotten die in 2020 worden toegepast, is een aanpassing van het bestaande technisch verslag aan de nieuwe normen verplicht. Indien deze actualisatie van het technisch verslag niet is gebeurd voor 1 januari dan moet de werf worden stilgelegd en kunnen de grondwerken niet uitgevoerd worden. In dit geval zullen er geen grondverzettoelatingen door Grondbank uitgedeeld worden totdat de actualisatie is gebeurd. 

Elke opdrachtgever kan best controleren of deze actualisatie is gebeurd voor al de (lopende) werven. Dit is simpel te controleren. Als er op de conformverklaring, verkregen door Grondbank, als vervaldatum 31/12/2019 staat, dan dient er nog een actualisatie te gebeuren. Wanneer dit later is dan 31 december, dan is er al een actualisatie gebeurd en is het in orde.

Dus concreet, wanneer u vaststelt dat er voor een van uw werven de conformverklaring op 31 december verloopt, dan dient u onmiddellijk een erkend bodemsaneringsdeskudige te raadplegen zodat we dit kunnen actualiseren. Bovendien sluit Grondbank de laatste 2 weken in december zodat een snelle opvolging noodzakelijk is.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten