Rechtstreekse elektriciteits- en gasleidingen mogelijk vanaf 2019

Op vandaag kunnen bedrijven die groene stroom opwekken geen stroom leveren aan nabijgelegen verbruikers via een rechtstreekse elektriciteitskabel. De elektriciteit moet steeds over het bestaande distributienet passeren vooraleer het op een andere locatie kan verbruikt worden. Ook voor gasleidingen geldt dit, maar zijn de toepassingen in de praktijk wellicht beperkter.

Begin deze maand wijzigde de Vlaamse Regering principieel het Energiedecreet wat betreft directe lijnen en directe leidingen. Het is de bedoeling om de criteria voor de aanleg van directe lijnen (voor elektriciteit) en leidingen (voor aardgas) te versoepelen. De Vlaamse Regering wil zo nog meer bedrijven overtuigen om te investeren in hernieuwbare energie, ondanks de toepassing van een financiële heffing op de exploitatie van de directe lijnen. De heffing is volgens de minister een maatschappelijk aanvaardbare bijdrage ter dekking van de kosten van het gewestelijke energiebeleid.

De gewijzigde wetgeving is op dit moment slechts een voorontwerp en zal enkel van toepassing zijn voor nieuwe projecten vanaf 1 januari 2019, maar biedt op termijn mogelijk zeer interessante opportuniteiten.

Profex volgt de ontwikkelingen op de voet, en adviseert u vandaag al in uw plannen voor eigen energieproductie.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten