Renovatie en sloopwerken - de asbestinventaris

Het is van groot belang dat de gezondheid van personen wordt gewaarborgd in kader van de verwijdering en aanwezigheid van asbest. Voor werknemers garandeert de CODEX voor het welzijn op het werk dat een correcte asbestinventaris wordt opgemaakt. Ook de Vlaamse milieuwetgeving bepaalt beleid omtrent asbesthoudende toepassingen. Maar ook thuis kan u geconfronteerd worden met de verschillende toepassingen, denk maar aan uw dakbedekking van het fietsenhok of de buisisolatie in uw kelder. 

Zo zorgen de visuele en destructieve asbestinventaris voor een belichaming van de wetgeving. Deze zijn beschikbaar, transparant en toegankelijk voor iedereen indien deze op een correcte en zorgvuldige manier worden opgesteld in samenspraak met de mensen. 

Visuele inventarisatie van asbesthoudende toepassingen

De visuele inventaris wordt opgesteld voor gebouwen waarbij geen destructieve handelingen zijn gepland, maar waar de werknemer, zonder dit te weten, potentieel blootgesteld kan worden aan asbest. Het is van groot belang dat men deze toepassingen in kaart brengt en met behulp van een risico-evaluatie het gevaar inperkt. Deze visuele inventaris is verplicht voor alle gebouwen waar werknemers actief zijn en zal weldra een verplichting worden voor alle gebouwen. 

Destructieve inventarisatie van asbesthoudende toepassingen

De destructieve inventaris is van toepassing bij een nakende sloop of renovatie van een gebouw. Deze inventaris beschrijft alle toepassingen, ook de verborgen toepassingen, opdat de werknemers van de aannemer niet worden blootgesteld aan de vezels. Zo wordt deze destructieve inventaris mee opgenomen in het sloopopvolgingsplan dat verplicht is bij de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Het asbestvraagstuk

De verwijdering en inventarisatie van asbest werd aanzien als een groot vraagstuk aangezien er meer dan 2,3 miljoen ton asbest aanwezig zou zijn in Vlaanderen. Deze toepassingen komen voor in verschillende sectoren zoals landbouw, infrastructuur, overheidsgebouwen, scholen, bedrijven en voornamelijk particuliere woningen. Sinds 2001 zijn deze toepassingen verboden waardoor men stelt dat alle toepassingen, die nog aanwezig zijn, een leeftijd hebben bereikt waarbij deze verweerd is of reeds sterk beschadigd kan zijn. De verweerde daken in Vlaanderen zouden zo een 250.000 kg vezels per jaar afgeven aan de omgeving. Het is duidelijk dat het probleem niet enkel beroeps gerelateerd is, maar dat dit alle burgers treft. Het aantal vastgestelde slachtoffers met ongeneeslijke asbestaandoeningen blijft stijgen aangezien ook de doorsnee mens continu wordt blootgesteld aan vezels zonder dit te beseffen. 

Het eerste Vlaamse asbestcongres

De Vlaamse overheid heeft daarom de opdracht gegeven aan de OVAM om een beleid uit te tekenen voor de identificering en verwijdering van asbest. Met behulp van pilootprojecten in samenwerking met afvalintercommunales zoals IOK en MiWa en lokale overheden zoals stad Antwerpen wordt ”Vlaanderen asbestveilig 2040” geschetst. Tijdens het eerste Vlaamse asbestcongres in december 2018 ging de OVAM samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse confederatie voor bouw het engagement aan deze campagne in goede banen te leiden. Door middel van ontzorging (subsidiëring en administratieve hulp), campagne (Alert voor Asbest) en informatie krijgen niet enkel de overheid maar ook de particulier en de ondernemingen de kans zich te beschermen tegen de risico’s die asbest met zich meebrengt.

Identificatie asbest is een uitdagende klus

De uitdaging zit voornamelijk in de identificatie van de meer dan 3.500 verschillende toepassingen die in de bouwsector sterk vertegenwoordigd waren tot de jaren 90. Door inventarisatie en evaluatie kan een manier worden gezocht om de toepassingen op een veilige manier te vervangen door het moderne alternatief. Door proactief te werk te gaan, kan de particulier en de ondernemer zich beschermen tegen niet enkel asbestrisico’s maar ook de financiële en morele risico’s. Er wordt op een pragmatische manier gezocht naar de beste oplossing voor elke toepassing in samenspraak met de verwijderende partij, de bevoegde overheid, de particulier of ondernemer en de deskundige. 

De deskundige bij Profex tracht op een correcte manier de toepassingen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Voor elk probleem vinden we een oplossing met een minimum aan ongemak en maximum aan expertise en gemoedsrust. Door de inventarisering zetten we de eerste stap naar een veilige en moderne werkomgeving voor elke sector. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten