Samen sneller impact maken met CrossRoads Vlaanderen- Nederland

CrossRoads Vlaanderen-Nederland helpt je bij het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities. Heb jij een innovatief idee of ingenieuze oplossing met een economische impact? Dien dan binnenkort jouw projectvoorstel in. 


Wat is het project CrossRoads Vlaanderen-Nederland?

Het project CrossRoads Vlaanderen-Nederland maakt deel uit van het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Met het project wil Europa grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland stimuleren. De aandacht van deze samenwerkingen gaat daarbij naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan: 

• Duurzaam ondernemen

• Duurzame energie 

• Industrie 4.0

• Gezondheid

Naast het toekennen van de subsidies helpt het CrossRoads-consortium ook met het vinden van een partner(s) over de grens en zorgt het voor begeleiding tijdens en na het innovatieproject.


Wat moet je weten over dit project?

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. 

Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. De ambitie is om tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen. De eerste oproep staat open van 1 september 2023 t.e.m. 13 oktober 2023.


Wie komt in aanmerking?

Kmo's/mkb's die voldoen aan de EU-definitie en gevestigd zijn in de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland:

• Een kmo/mkb is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

• Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.


Kennisinstellingen / grote ondernemingen kunnen deelnemen:

• Als ze niet de ontvangende projectpartner zijn

• Als externe dienstverlener op basis van offerte

• Als onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie)

Ondernemingen in moeilijkheden (OIM) komen niet in aanmerking voor steun. 


Heb je vragen over deze open call of heb je ondersteuning nodig om jouw aanvraag in te dienen? Schakel de hulp in van onze deskundigen. Zij helpen je graag verder!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten