Steun voor nieuwe PV-installaties

In 2021 verandert er heel wat op subsidievlak voor nieuwe grote PV-installaties. De groenestroomcertificaten voor installaties tussen 40 kW en 2 MW verdwijnen. Het systeem wordt vervangen door investeringssteun die toegekend zal worden in een wedstrijdformule: de projecten met het beste bod tijdens een ronde (“call groene stroom”), uitgedrukt in gevraagde steun per eenheid geproduceerde energie, krijgt de steun toegewezen totdat de subsidiepot op is. 


Welke voorwaarden gelden voor de investeringssteun?

Uiteraard gelden er nog tal van randvoorwaarden, waarvan we de belangrijkste hier opsommen:

  • Er is geen combinatie met groenestroomcertificaten of andere investeringssteun mogelijk

  • De maximumsteun voor PV-installaties bedraagt 22 euro/MWh

  • Er mogen geen bindende overeenkomsten bestaan omtrent de installatie op het moment van de aanvraag

  • Per EAN kan er per call slechts 1 aanvraag ingediend worden

  • Uiterlijk 18 maanden na de toekenning van de steun, moet de installatie operationeel zijn

  • Na toekenning moet er een bankwaarborg gesteld worden, deze kan uitgewonnen worden door de Vlaamse overheid wanneer het project niet gerealiseerd wordt zoals voorzien.

  • De installatie moet 20 jaar operationeel blijven


De 1e call loopt van 17 mei tot en met 3 juni 2021.

Nieuwe PV installaties tussen 40 en 750 kW (cat. 2a-3b) kunnen nog in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten als de startdatum van de installatie vóór 1 juni 2021 valt. 

Ook voor nieuwe installaties bij particulieren (<10 kW) vanaf 1/1/2021 verandert er een en ander. Zij kunnen geen beroep meer doen op de terugdraaiende teller, maar in de plaats komt er wel een premie. Deze dooft echter over 4 jaar uit. De premie bedraagt in 2021 maximaal 1.500 euro en is afhankelijk van de grootte van de installatie.


Heeft u zelf nog vragen, of zijn er onduidelijkheden? Aarzel niet en contacteer onze experten vrijblijvend!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten