Update tijdelijk kader Vlaams stikstofbeleid

Sinds het stikstofarrest eind februari was er heel wat onzekerheid in het vergunningenlandschap. Elk bedrijf dat een stikstofuitstoot realiseert van NOx (oa. stookinstallaties, inwendige verbrandingsmotoren, …) en/of NH3 (veeteelt, mestverwerking,…) kan een zekere impact hebben op de habitatrichtlijngebieden.

Door dit arrest lagen zo goed als alle vergunningsprocedures stil aangezien de voorlopige significantiekaders in verband met de PAS (programmatorische aanpak stikstof) niet langer mogen toegepast worden. In afwachting van een definitief stikstofbeleid komt minister van Omgeving Zuhal Demir nu met een ministeriële instructie om tijdelijk een oplossing te bieden aan de industrie (voornamelijk NOx-uitstoot) en de landbouw (voornamelijk NH3-uitstoot).

Voor de industrie is er een tijdelijk NOx-kader uitgewerkt met instructies wanneer een passende beoordeling is vereist. De kritische drempelwaarde voor NOx op de nabijgelegen habitatrichtlijngebieden, waarbij een passende beoordeling dient opgemaakt te worden, is in dit tussentijds kader vastgelegd op 1 % (voorheen 5 %). 

Onder de 1 % wordt de impact bijgevolg als niet significant beschouwd. Bij projecten waarbij de 1% drempel overschreden wordt, moet via een passende beoordeling worden aangetoond hoe groot de impact is op de getroffen habitat. Om een gunstige beoordeling te bekomen dienen dan eventueel bijkomende emissiereducerende maatregelen te worden uitgevoerd afhankelijk van de grootte van de impact.

Een tussentijds kader was nodig zodat economische investeringen verder gezet kunnen worden, waarbij men rekening houdt met de impact op natuur. Toch zijn er nog vragen bij dit tijdelijk kader. Profex volgt voor u de veranderingen op de voet en houdt u verder op de hoogte.  Heeft u vragen, dan kan u ons steeds contacteren
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten