Our Blog

Vermijd grondwaterproblemen. Maak gebruik van peil- of debietsregistraties

Springt u verstandig om met uw grondwater door gebruik te maken van peilputten? Maar klopt het aantal peilputten en de plaatsen ervan? En wat met de registraties? 

Read more

Nieuwe wetgeving: Vlarema 9

We verwachten dat de Vlaamse Regering tegen december 2022 haar definitieve goedkeuring gaat geven om het VLAREMA 9 in voegen te laten gaan.

Read more

Besluit Vlaamse Regering omtrent gebruik van debietmeters in bewerkings- en verwerkingseenheden

Als mestbewerkings- en verwerkingseenheid bent u verplicht om alle aan- en afvoer van vloeibare meststoffen te registreren via een debietmeter. Maar aan wat moet de debietmeter voldoen? En zijn er zaken die toch niet geregistreerd moeten worden?

Read more