Bodemsaneringsproject

In een bodemsaneringsproject (BSP) wordt nagegaan op welke manier een te saneren verontreiniging best wordt aangepakt. Hierbij wordt door Profex sterk rekening gehouden met de Best Beschikbare Technieken (=BBT) en de totaalkost.Recente projecten

Onze expertises