Verkennend bodemonderzoek

Zelfs als er geen wettelijke verplichting bestaat om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, wordt dit meer en meer uitgevoerd op vrijwillige basis maar zonder de bedoeling om het rapport in te dienen. We spreken dan van een verkennend bodemonderzoek.

Een van de redenen hiervoor is dat niemand graag een terrein in gebruik neemt, koopt, … waar dan nadien als verborgen gebrek een bodemverontreiniging wordt vastgesteld. Het is duidelijk beter om dit voordien te weten.

Een andere reden is dat men een nulsituatie wil vastleggen vooraleer het terrein in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld bij een verhuur. Bij het beëindigen van de verhuur kan men dan opnieuw een bodemonderzoek laten uitvoeren om na te gaan of er tijdens de verhuurperiode verontreiniging is ontstaan.

De rapportage van deze bodemonderzoeken hoeft helemaal niet complex te zijn. U kan met ons afspreken om de rapportage heel beperkt te houden, wat uiteraard een gunstig effect zal hebben op de kostprijs. Soms is het echter nodig om de rapportage uitgebreider te hebben, bijvoorbeeld wanneer meerdere partijen betrokken zijn. U merkt het, deze rapportage kan perfect op maat worden gemaakt.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan. 

Onze expertises