Besluit Vlaamse Regering omtrent gebruik van debietmeters in bewerkings- en verwerkingseenheden

Sinds 01/01/2022 is het voor alle mestbewerkings- en verwerkingseenheden verplicht om alle aan- en afvoer van vloeibare meststoffen te registreren via een debietmeter. Ook op elke relevante interne overgang dient een debietmeter geplaatst te worden. 

Zorg dat uw debietmeter in orde is!

De debietmeter moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Registreren van het begin- en eindmoment van de weging

  • Registeren van de debietmeterstand bij het begin en einde van de weging

  • Beschikken over een uniek identificatienummer toegekend door de mestbank

  • De debietmeter moet verbonden zijn met het internet waardoor de geregistreerde gegevens automatisch verzonden worden naar het internetloket van de Mestbank

  • De debietmeter controleert steeds zelf zijn werking en geeft automatisch een signaal wanneer het niet operationeel is of vaststelt dat het niet langer correct werkt

Wanneer moet u beschikken over een debietmeter?

Slibstromen die beschikken over een grondstofverklaring en afgevoerd worden naar het land, dienen ook geregistreerd te worden via een dergelijke debietmeter. Een voedingsbedrijf dat dus slibs produceert en deze door middel van een grondstofverklaring uit het statuut afvalstof ontheft, dient ook een digitale debietmeter te voorzien. 

Wanneer deze slibs een afvalstof blijven en bijvoorbeeld; naar verwerking of verbranding gaan, vallen buiten de scope van het besluit en dienen niet geregistreerd te worden via een debietmeter.


PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents