Financiële steun voor innovatieve recyclagetechnieken

Vlaanderen, een toekomstig recyclagehub

De Vlaamse Regering heeft in haar Vlaamse Relanceplan, Vlaamse Veerkracht, haar definitieve goedkeuring gegeven om van Vlaanderen een echte recyclagehub te maken. Heeft u een onderneming én interesse om te investeren in innovatieve technologieën om materiaalkringlopen te sluiten? Goed nieuws! U kan zich binnenkort inschrijven voor een eerste call om financiële steun te ontvangen voor uw project. Het doel van deze steun is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke recyclagehub en zo mee te bouwen aan de realisatie van een circulaire economie. Denk maar aan ondersteuning bij uw recyclageprojecten waarbij afvalstoffen (zowel lokaal, geproduceerde als geïmporteerde) worden omgezet in grondstoffen. Of het reduceren van restafval bij uw bedrijf, het ontgiften van de kringloop (vb. asbestvernietiging), enzoverder.

2 calls voor de verdeling van 30 miljoen euro

De OVAM lanceert hiervoor twee calls: één in het najaar van 2021 en midden 2022. In totaal zal er 30 miljoen euro beschikbaar zijn voor de financiering. De steun richt zich op ondernemingen die voor minstens 500 000 euro willen investeren in innovatieve recyclagetechnieken. 

Lancering eerste call

De geïnteresseerde ondernemingen kunnen vanaf dan een dossier indienen bij de OVAM. Na het sluiten van de call beoordeelt een jury de steunvragen op basis van diverse criteria. De jury legt finaal een rangschikking van te steunen projecten voor aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en zij beslist dan definitief over de toekenning van de steun.


Wenst u graag meer te weten over deze calls? Aarzel niet en contacteer onze experten.


PARTAGER CE MESSAGE:

Projets récents