Legionella beheersplan Ivago

Legionella beheersplan Ivago

Afvalintercommunale Ivago te Gent heeft als werkgever volgens de Welzijnswet een aantal verplichtingen ten aanzien van Legionella preventie. Ze zijn verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie te maken. Hierbij wordt vastgesteld of werknemers gezondheidsrisico’s lopen. 

Ivago doet al jaren aan Legionella preventie. Maar nu bleken hun bestaande beheersplannen verouderd. Een actualisatie van de plannen was dus aan de orde. Hiervoor deed Ivago een beroep op de deskundigheid van Profex.

Risico-analyse en opstel beheersplan

Onze deskundige onderwierp het hele watersysteem met verschillende doucheruimtes en nooddouches op de afvalenergiecentrale aan een grondige risicoanalyse. Vervolgens stelden we het Legionella beheersplan op. In het beheersplan beschreven we verschillende maatregelen om de Legionella bacterie onder controle te houden en de kans op Legionellabesmetting te voorkomen.PARTAGER CE MESSAGE:


Wat deed Profex?

  • Het opstellen van een risico-analyse

  • Opstellen van een Legionella beheersplan


Intéressé(e) ? Contactez-nous pour une offre.

DEMANDEZ VOTRE OFFRE ICI!

Projets récents