Sloopopvolgingsplan voor opwaardering stadsplein

In Ravelingen werd het oude stadhuis Heist en het multicultureel centrum ‘De Ravelingen’ gesloopt voor een heuse opwaardering van het Boereboomplein. Voordat men aan deze werken begon, was er een sloopopvolgingsplan nodig. In opdracht van projectontwikkelaar Creators of Triple-A Places (CAAAP) nam een aannemer contact op met Profex om het sloopopvolgingsplan, conform Vlarema artikel 4.3.3 op te stellen gezien het project een niet-residentieel bouwvolume van +/- 14.000 m³ omvatte. 

Veilige asbestverwijdering

We stelden het sloopopvolgingsplan op met een tweedelig doel. In eerste instantie heeft onze expert de bestaande asbestinventaris geüpdatet. Hiervoor nam hij bijkomende staalnames van de gekende en ongekende toepassingen tijdens een destructieve inventarisatie. Hierdoor hebben de asbestverwijderingswerken op een vlotte en correcte manier plaatsgevonden. Dit gaf een groot gevoel van veiligheid voor de omwonenden van het project, een streefdoel van de gemeente. 

Daarnaast werd het sloopopvolgingsplan opgemaakt en ingediend bij de sloopbeheersorganisatie Tracimat vzw. Dit was nodig gezien de massieve hoeveelheid steenpuin die vrij zou komen uit de gebouwen, namelijk +/- 3.200 ton. De bedoeling was om het steenpuin af te voeren naar een erkende breekinstallatie als “Laag milieu risico profiel”, met de verlaagde tarieven van toepassing.

Snelle reactie op nieuwe ontdekkingen

Het volledige slooptraject werd grondig opgevolgd. Daarom voorzag onze deskundige ook een controleverslag tijdens de verwijdering van de asbesthoudende en schadelijke toepassingen. Hierbij werd een nieuwe asbesthoudende toepassing vastgesteld, die in de eerste inventarisatie niet aan het licht was gekomen. De toepassing zat namelijk verdoken achter het plafond. De asbestinventaris werd nogmaals geüpdatet en de correcte verwijderingsmethode werd besproken met de aannemer en Tracimat vzw. Daarnaast werd opgemerkt dat de selectieve sloop werd gehanteerd, waarbij de verschillende houten, glazen en kunststoffen toepassingen reeds waren ontmanteld en verwijderd. Wat overblijft was een stenen ruwbouw, klaar voor recyclage. 

Heeft u ook sloop- en verbouwingsplannen? Contacteer onze experten voor een sloopopvolgingsplan of asbestinventaris op maat. 

PARTAGER CE MESSAGE:

Intéressé(e) ? Contactez-nous pour une offre.

DEMANDEZ VOTRE OFFRE ICI!