sloopopvolgingsplan

Sinds 2018 zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd wanneer u gebouwen wil slopen. Vanaf nu is een sloopopvolgingsplan nodig bij uw omgevingsvergunningsaanvraag. En is de traceerbaarheid van sloopafval een belangrijk issue. Profex heeft heel wat sloopopvolgingsplannen opgemaakt, telkens conform aan de vereisten volgens Tracimat, ook wanneer het plan niet bij Tracimat wordt ingediend. 

Hoe maakt Profex uw sloopopvolgingsplan op?

Het sloopopvolgingsplan dat de experts van Profex opstellen bestaat uit verschillende fasen.

  • Voor aanvang van het project bestudeert onze deskundige de te slopen gebouwen aan de hand van bouwplannen, foto's en vergunningen.

  • Vervolgens meet hij de gebouwen volledig op en maakt hij een meetstaat die een nauwkeurig overzicht geeft van alle te slopen fracties, waar deze voorkomen en in welke hoeveelheden. De gevaarlijke fracties worden extra uitgelicht.

  • Ten slotte geeft de deskundige u voor alle verschillende afvalstromen en voor het hele project specifiek advies dat de selectieve sloop en de veiligheid gunstig uitkomen.

Nadien moet de gebouwenbeheerder beslissen: of hij voert het puin af als hoog milieurisicoprofiel of hij volgt de traceerbaarheidsprocedure van sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw. De experten van Profex stellen uw SOP alvast conform het traceerbaarheidssysteem van Tracimat op.

Onze referenties

  • Indimmo NV - Sloopopvolgingsplan van voormalige fabrieken. Totaal bouwvolume 100.554 m³

  • Graaf Janshoeve Construct - Sloopopvolgingsplan van 26 woningen en 3 garagegebouwen + verharding en infrastructuur. Totaal bouwvolume 5.300 m³, verhardingen 2.700 m³ PARTAGER CE MESSAGE:

Intéressé(e) ? Contactez-nous pour une offre.

DEMANDEZ VOTRE OFFRE ICI!

Projets récents