Energieaudit

Al onze diensten vereisen een minimum aan inzicht in de bedrijfsvoering, de gebruikte utiliteiten, de verdeling van het energieverbruik en de energiekosten. Maar een energieaudit gaat verder.

Energieaudits kunnen op vrijwillige basis uitgevoerd worden door bedrijven en organisaties op zoek naar eenvoudige en significante kostenbesparingen. Hierbij kan men opteren voor een uitgebreide energieaudit of een eerste prospectie via een energie-scan.


Hoe gaat een energieaudit in zijn werk?

Energieaudits zijn opgebouwd uit een inventarisatie van installaties en gebouwen, gevolgd door een statistische evaluatie van verbruiken. Er worden maatregelen uitgewerkt naar investeringskosten, praktische uitvoerbaarheid, terugverdientijd, IRR. Uit deze evaluatie wordt duidelijk waar de meest interessante maatregelen liggen naar kostenbesparingen en vermindering van CO2-uitstoot.

In sommige gevallen worden energieaudits wettelijk opgelegd. Zoals de verplichte "EED-energieaudit" voor grote bedrijven en energieaudits i.h.k.v. de "aanvraag van een omgevings-/milieuvergunning". 

De energiebeleidsovereenkomst is een specifieke vrijwillige regeling waarvan de aanpak is vastgelegd door de Vlaamse overheid. Ze gaat verder dan enkel een audit-gedeelte, maar er staan ook financiële tegemoetkomingen en een vrijstelling van enkele verplichtingen tegenover. Meer info over de energiebeleidsovereenkomst.

Profex, ondersteund door het netwerk van United Experts heeft de nodige expertise en erkenningen in het Vlaamse en Brusselse Gewest om deze audits uit te voeren.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan

Onze expertises