Asbestattest verhuur of verkoop woning

Waar zit asbest? 

Tot en met 1996 werd asbest veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal voor woningen, scholen en bedrijven. Wanneer het gebouw dateert van vóór 2001, is de kans groot dat er asbest aanwezig is. Niet alleen kan uw dak asbest bevatten, evenzeer in bloempotten, gevelbekleding, vensterbanken, stooklokalen, schoorsteenpijpen, buisisolaties, dakbedekking van een bijbouw, enz. kan asbest aanwezig zijn. U of externen kunnen er dus mee in contact komen tijdens sloop- of verbouwingswerken, reiniging werken of onvoorziene voorvallen zoals een brand of instorting. 



Gebouwd na het jaar 2001?

Het gebruik van asbesthoudende materialen is pas vanaf 2001 definitief aan banden gelegd. Is uw gebouw gebouwd na het jaar 2001? Dan is er geen asbest meer verwerkt.



Asbest herkennen

Met het blote oog is asbest niet zeker vast te stellen. Om 100% zeker te zijn, moet je een staal laten analyseren door een erkend laboratorium. 


Soorten asbest

1. Hecht gebonden asbest

Hecht gebonden asbest mag u zelf verwijderen en afvoeren naar het recyclagepark. Bent u niet zeker, laat dan eerst een stalenonderzoek doen of laat het asbest verwijderen door een erkend asbestverwijderaar. Onder deze soort asbest vallen asbesthoudende gevelbekleding zoals asbestleien, asbestplaten, daken in asbesthoudende leien, rioleringsbuizen met asbest, schouwen met asbest, golfplaten met asbest, valse plafonds met asbest…


2. Losgebonden asbest

Losgebonden asbestproducten vallen onder de gevaarlijke asbestproducten omdat ze vezels bevatten die broos zijn. De asbestvezels kunnen meegevoerd worden en in het milieu terechtkomen. Dit soort asbest mag je niet zelf verwijderen. Denk maar aan asbestisolatie rond buizen, asbest in het ventilatiekanaal, asbestkarton, spuitasbest, asbestkoorden en stuckwerk.


Profex: asbestinventaris nodig?


Wanneer is een asbestinventaris of asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 zal een asbestattest verplicht worden bij elke verkoop van een gebouw van voor 2001. Ook als u een gebouw wenst te verhuren dient u een kopie van het geldige asbestattest aan de huurder te overhandigen bij het ingaan van de huurperiode. Is er reeds een huurder aanwezig? Dan overhandigt u het asbestattest binnen één maand na opmaken van het asbestinventaris attest. 

Het is de bedoeling om de asbestinventaris voor woningen op te nemen in de reeds aangekondigde Woningpas. De woningpas is een digitaal paspoort van een woning dat je toegang geeft tot nuttige informatie. Je kan ook zelf eigen informatie toevoegen zoals uw facturen van investeringen, plannen, onderhoudsattesten, etc. 

Op deze manier wil de Vlaamse regering dat elke gebouweigenaar uiterlijk tegen 2032 over een asbestattest beschikt, en dat de Vlaamse woningen tegen 2040 helemaal asbestveilig zijn. Onze deskundigen zijn volop bezig zich in te werken in deze materie. 

Heeft u advies nodig over asbest? Wenst u een asbestinventaris of asbestattest? Een erkend labo staat ons steeds bij voor de analyse van eventuele stalen. 

 Wij helpen u graag



Onze expertises