Biodiversiteit

HOE INTEGREER JE ECOLOGIE EN BIODIVERSITEIT OP JOUW BEDRIJF? 

Ben je op zoek naar een ecologisch waardevolle invulling van jouw bedrijventerrein? Wil je ontdekken hoe economie en ecologie elkaar kunnen versterken? Op zoek naar een plek van rust voor jouw werknemers? Samen met onze partner en ecologische deskundigen van Landmax maken we een plan van aanpak om van biodiversiteit in jouw bedrijf een prioriteit te maken.


Meer biodiversiteit met een green scan

Onze partner Landmax, gespecialiseerd in natuurbeheer, bekijkt graag samen met jou of de ruimte rondom jouw bedrijf groener, biodiverser en waardevoller kan gemaakt worden. Zelfs kleine ingrepen kunnen al een betekenisvolle impact hebben op de natuur in jouw omgeving. Bovendien kan bij de inplanting rekening gehouden worden met de creatie van aangename plek voor jouw werknemers om pauze te nemen of eens in een andere setting te overleggen.

Odoo afbeelding en tekstblok

TIJDELIJKE NATUUR

In industrie-, kmo- en woonzones liggen vaak braakliggende terreinen in afwachting van een verdere invulling. Grondeigenaars vrezen vaak dat er zich in tussentijd beschermde dieren of planten vestigen aangezien dit de verdere ontwikkeling in de weg kan staan of het project in ieder geval sterk kan vertragen.

De oplossing is een tijdelijke natuurontwikkeling. Het natuurdecreet maakt tijdelijke natuurontwikkeling mogelijk via een vergunning die wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zonder dat uw toekomstplannen worden gehypothekeerd. Een echte win-win dus!

Wil jij een waardevolle en

ecologische invulling van jouw terrein?

DUURZAME PROJECTONTWIKKELING

Het wordt steeds belangrijker om bij zowel het ontwerpen als het realiseren van een nieuwbouw- of renovatieproject na te denken over de duurzaamheid van het gebouw en de site rondom. Één van de tools die hiervoor kan gebruikt worden is het BREEAM duurzaamheidskader

Specifiek aan deze tool is het vooraanstaande certificaat dat kan behaald worden. De score die wordt behaald op de verschillende deelaspecten (van landgebruik en ecologie tot energie) bepaalt het certificatieniveau: “pass”, “good”, “very good”, “excellent” of “outstanding”.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo CMS - een grote afbeelding


Landmax kan u adviseren over de categorie ‘Land use and ecology’. Hierbij wordt een veldonderzoek uitgevoerd en bepaald op welke manier het duurzaam gebruik en de natuurwaarden op het terrein versterkt kunnen worden.


Onze expertises