Energiestudies en plannen

Energiestudies en –plannen zijn verplicht toe te voegen aan de omgevingsvergunning voor energie-intensieve bedrijven voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Ze mogen enkel worden opgesteld door een erkend energiedeskundige zoals Profex.

Energiestudie

De energiestudie wordt opgemaakt wanneer het gaat om een (1) nieuwe inrichting, en (2) een wijziging van de vergunning bij een bedrijf dat in het verleden reeds een energieplan heeft opgemaakt én de wijziging een meerverbruik van tenminste 10 TJ primaire energie per jaar met zich meebrengt.

Het beschouwt enkel de nieuwe, nog op te starten activiteiten en vergelijkt de energie-efficiëntie van de inrichting ten opzichte van gelijkaardige operationele inrichtingen.

Energieplan

In alle andere gevallen wordt een energieplan opgesteld, tenzij er in het verleden reeds een energieplan werd opgesteld en de wijziging geen meerverbruik van tenminste 10 TJ primaire energie per jaar met zich meebrengt.

Het energieplan focust enkel op bestaande activiteiten en inrichtingen en heeft als doel het verminderen van het energieverbruik.

Een combinatie van energieplan en energiestudie is eveneens mogelijk.

Energiebeleidsovereenkomst

Bedrijven die een energiebeleidsovereenkomst (EBO) afgesloten hebben met de Vlaamse Overheid, kunnen van de verplichting tot de opmaak van een energieplan, vrijgesteld worden. Profex kan u ook begeleiden in het opstellen van deze EBO. 

Profex organigram energieplan- en studiesHeeft u nog vragen? Of wenst u meer informatie over mogelijke energiestudies of plannen? 

Aarzel niet en contacteer onze experten!

Onze expertises