PV-installaties

Tot voor kort werden zonnepanelen sterk gesubsidieerd met groenestroomcertificaten (GSC). Vandaag is dat minder het geval. Particuliere installaties komen niet meer in aanmerking voor subsidies, grotere installaties (> 10 kVA aansluitvermogen) kunnen wel nog GSC-subsidies verkrijgen. Hoe dan ook, binnen het huidig wetgevend kader zijn zonnepanelen in veel gevallen interessant!

Het is zeer belangrijk alle mogelijke randvoorwaarden in de analyse te betrekken. Ze bepalen de totale investeringskost, de dimensionering en oriëntatie, etc. Daarnaast zijn het plaatselijk verbruiksprofiel en uw huidige elektriciteitskost doorslaggevend bij de investeringsbeslissing.


Duurzaam de toekomst in

Profex maakt voor u de juiste afweging, schat de rendabiliteit in voor uw specifieke situatie, optimaliseert de inkomsten uit subsidies, en voorziet u van de juiste achtergrond en begeleiding zodat uw PV-installatie ook echt invulling geeft aan uw plaatselijke noden!

Onze expertises