Windturbine

In Vlaanderen kennen we vooral de windparken langs snelwegen en op bedrijventerreinen. Bij individuele bedrijven zijn ze om diverse redenen vooralsnog minder ingeburgerd. Voor bedrijven met een significant elektrisch verbruik, maar een geschikt dakoppervlak voor zonnepanelen ontbreekt, kan een kleine tot middelgrote windturbine een interessante piste zijn.

Het is cruciaal om het totale kostenplaatje in de gaten te houden. Naast de investering in de turbine moet ook rekening gehouden worden met kosten voor transport en installatie, civiele werkzaamheden, stabiliteit, aanpassingen van de netaansluiting, plaatsing van een injectiecabine, ... Daarnaast moeten de nodige vergunningen bekomen worden, zijn vaak bijkomende studies nodig en zijn diverse keuringen verplicht vooraleer de installatie in gebruik kan genomen worden.

Om de drempel voor windprojecten te verlagen zijn er, afhankelijk van het type bedrijf en het vermogen van de turbine, diverse subsidiemogelijkheden

Onze experten zoeken voor uw organisatie het meest rendabele project. 


Wenst u advies van onze experts?

Twijfelt u over welke windmolen u nodig hebt? Onze experten helpen u graag verder op basis van uw bedrijf.

Contacteer ons

Onze expertises