Recent nieuws

CSRD finaal goedgekeurd

Zowel het Europese Parlement als de Raad van de Europese Unie hebben de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd. Met deze officiële goedkeuring wordt de reeds vooropgestelde timing bovendien bevestigd. Een duurzaamheidsrapport moet opgemaakt worden.

Lees meer

Duurzaamheidsrapportage verplicht voor jouw onderneming?

Tal van ondernemingen moeten binnenkort verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Waarover en waarom er gerapporteerd moet worden, lichten we graag toe. Bovendien kom je te weten welke ondernemingen vanaf wanneer onder deze verplichting zullen vallen. 


Lees meer

Update van de limitatieve technologielijst | Ecologiepremie+ (EP+)

Wilt u graag ecologie-investeringen uitvoeren in uw onderneming, maar heeft u financiële steun nodig? Doe dan beroep op de  ecologiepremie+. Bekijk zeker in de recent aangepaste limitatieve technologielijst of u in aanmerking komt.

Lees meer