Aanvraag kleinhandelsvergunning voor handelszaken

Eén van de wettelijke verplichtingen waar u aan dient te voldoen bij de opstart van een kleinhandelszaak, is de aanvraag van een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Deze vindt zijn oorsprong in de wet op de handelsvestigingen van 13 augustus 2004, ook wel de ‘Ikea-wet’ genoemd. Vanaf 1 januari 2018 werd dit, in het kader van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, geïntegreerd in de omgevingsvergunning.


Verplicht bij meer dan 400m² handelsoppervlakte

Heeft u een handelszaak met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek? Dan heeft u een kleinhandelsvergunning (de vroegere socio-economische vergunning) nodig. Deze vergunning geldt voor onbepaalde duur en kan worden aangevraagd via het omgevingsloket. Groothandel, die nooit rechtstreeks aan de consument verkoopt, is hier niet aan onderworpen.

Er zijn 4 categorieën van kleinhandelsactiviteiten:

1. Verkoop van voeding;

2. Verkoop van goederen voor persoonsuitrusting (d.w.z. textiel, kleding, schoenen, lederwaren, parfumerie, cosmetica, sieraden);

3. Verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw (o.m. tuincentra);

4. Verkoop van andere producten.

De netto-handelsoppervlakte is de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakte. Het omvat dus ook de kassazones, de zones achter de kassa’s en de inkomruimte als ze ook gebruikt worden om waren uit te stallen of te verkopen. De voorraadruimte, atelier, kantoren, lokalen specifiek voor personeel, … worden niet mee in rekening genomen


Wanneer is het niet verplicht?

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar.

Profex kan u bijstaan in de opmaak van zo een aanvraag! Aarzel niet en contacteer onze experten.


Contacteer ons

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten