Asbest in uitgevoerde technische verslagen?

Op 31 december 2019 liep de overgangsperiode  van het nieuwe Vlarebo af. Vanaf 1 januari kunnen bodemmaterialen enkel nog worden toegepast als het bijhorende technisch verslag aangepast en geactualiseerd is aan de nieuwe normen van het Vlarebo. 

Niet alleen de gecontroleerde parameters moeten geactualiseerd worden tegenover de nieuwe normen van het Vlarebo, maar ook moet er worden nagegaan of er tijdens de uitgevoerde boringen, puin vastgesteld werd. Dit staat echter niet vermeld op de conformverklaring. Hiervoor moet u het opgemaakte technisch verslag nakijken. 

Indien er puin is vastgesteld, moeten er extra controles uitgevoerd worden om de mogelijke aanwezigheid van asbest te controleren. Dit kan resulteren in de toekenning van een andere code met betrekking tot de milieutechnische kwaliteit van de deelpartij grond en in andere afzetmogelijkheden.  

Hierdoor kan de actualisatie van een bestaand technisch verslag uiteraard meer tijd in beslag nemen en hogere kosten met zich meebrengen. Maar laat dit u niet afschrikken. Contacteer onze bodemdeskundigen voor het gepaste advies zodat u onmiddellijk weet waar u aan toe bent.  

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten