Besluit Vlaamse Regering omtrent gebruik van debietmeters in bewerkings- en verwerkingseenheden ook van toepassing in voedingsbedrijven

Sinds 01/01/2022 is het voor alle mestbewerkings- en verwerkingseenheden verplicht om alle aan- en afvoer van vloeibare meststoffen te registreren via een debietmeter. Ook op elke relevante interne overgang dient een debietmeter geplaatst te worden. Exploiteert u een voedingsbedrijf en zet u slib van de waterzuiveringsinstallatie af richting landbouwgrond? Dan is deze wetgeving ook voor u van toepassing.

Zit u met vragen? Neem contact met ons op


Wanneer moet u beschikken over een debietmeter?

Slibstromen die beschikken over een grondstofverklaring en afgevoerd worden naar het land, dienen geregistreerd te worden via een debietmeter. 

Wanneer deze slibs een afvalstof blijven en bijvoorbeeld; naar verwerking of verbranding gaan, vallen ze buiten de scope van het besluit en dient de afvoer niet geregistreerd te worden via een debietmeter.

Zorg dat uw debietmeter in orde is!

De debietmeter moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Registreren van het begin- en eindmoment van de weging

  • Registeren van de debietmeterstand bij het begin en einde van de weging

  • Beschikken over een uniek identificatienummer toegekend door de mestbank

  • De debietmeter moet verbonden zijn met het internet waardoor de geregistreerde gegevens automatisch verzonden worden naar het internetloket van de Mestbank

  • De debietmeter controleert steeds zelf zijn werking en geeft automatisch een signaal wanneer het niet operationeel is of vaststelt dat het niet langer correct werkt

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten