Bijkomende subsidies voor toeristische ondernemingen

Toerisme in eigen land kent sinds 2020 een enorme boost. Lokale initiatieven en originele vakantieplekjes in België worden door iedereen gewaardeerd en de trend voor de toekomst is zeker en vast gezet. Daarom introduceert Toerisme Vlaanderen, naast de jaarlijkse logiessubsidies, dit voorjaar een bijkomende subsidie om toeristische initiatieven te ondersteunen bij hun heropstart na corona. 

Deze subsidies willen het herstel van de sector ondersteunen, waarbij men focust op de toeristische logies (aangemeld of erkend door Toerisme Vlaanderen), jeugdverblijven, hostels en private attracties, gevestigd in Vlaanderen. 


Investeer in het toerisme

Het begrip attracties wordt ruim geïnterpreteerd. Zo worden niet enkel de pretparken, dierenparken en musea als attractie omschreven, maar ook de bezoekersbeleving in een brouwerij, distillerij, oude ambachten of landbouwwerktuigen, streekproducten, …

Met het Vlaams Stimulusprogramma wenst Toerisme Vlaanderen een draagvlak aan te reiken voor investeringen die de toeristische actoren wensen aan te gaan in het kader van:

  • Gezondheidsmaatregelen in het kader van COVID-19-virus (bijvoorbeeld een betere ventilatie, circulatie en spreiding van de bezoekersstromen, aanpassen ruimtes voor het spreiden van de bezoekers, hygiënische en beschermende maatregelen)

  • Ecologische duurzaamheid (bijvoorbeeld investeringen in energiebesparende en/of waterbesparende maatregelen, hergebruik van afvalwater, het optimaliseren of beperken van de afvalstroom, de kosten voor de screening van het Green Key Label (Internationaal Ecolabel logies))

  • Digitalisering (bijvoorbeeld investeringen in de digitalisering van het boekingssysteem, van de communicatie en promotie naar de klant, het automatiseren en digitaliseren van de check-in van klanten, maar ook de digitalisering in het kader van een betere bezoekersbeleving)

  • Professionalisering (bijvoorbeeld investeringen in het kader van een duurzame herpositionering van de onderneming of het aanpassen van het toeristisch product, het inwinnen van expertise en uitvoeren van studies, het verbeteren van de dienstverlening voor de klant)

Wenst u te investeren in uw toeristische onderneming met aandacht voor één van bovenstaande thema’s, neem dan zeker eens een kijkje op https://www.toerismevlaanderen.be/vlaams-stimulusprogramma 

De subsidie wordt toegekend onder de vorm van een lening, die door de toeristische actoren over een tijdsduur van maximaal 5 jaar voor 75 % afgelost moeten worden. 


Optimaliseer uw toeristische onderneming

Verder adviseren en begeleiden wij u graag bij alle investeringen omtrent de ecologische duurzaamheid van uw onderneming, waaronder het optimaliseren van de afvalstroom, het hergebruik van afvalwater, het investeren in hernieuwbare energie,... Ook bij het verder professionaliseren van uw onderneming begeleiden wij u graag met onze expertise, alsook het uitvoeren van studies of het aanpassen van het toeristisch product. Aarzel niet en contacteer vrijblijvend onze experten.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten