Buitengebruikstelling stookolietanks

Ben je eigenaar van een geclassificeerde inrichting of activiteit, dan is het jouw verantwoordelijkheid om binnen 2 maanden na onderstaande gebeurtenissen een beveiligde melding te sturen naar de bevoegde autoriteit:

  • Bij het vervallen van de vergunning die nodig is voor de exploitatie van de geclassificeerde inrichting of activiteit.

  • De vrijwillige gedeeltelijke of volledige definitieve stopzetting van de exploitatie van de geclassificeerde inrichting of activiteit.

Zonder de geldende wettelijke voorschriften voor afvalbeheer te schenden, moet de eigenaar van een opslaginstallatie die permanent buiten gebruik wordt gesteld, deze legen en reinigen. Indien verwijdering mogelijk geacht wordt dient dit ook te gebeuren. Er is echter één uitzondering: bovengrondse tanks die niet zijn ingedeeld (kleiner dan 5.000 kg) voor het verwarmen van de woning hoeven niet te worden verwijderd.

Indien de tank ook wordt verwijderd, wordt door een erkende technicus een certificaat opgesteld waaruit duidelijk blijkt dat de buitengebruikstelling conform de geldende voorschriften is uitgevoerd. Dit certificaat bevat ook de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus.

Waarom is de buitenwerkstelling van tanks belangrijk?

Alle vereiste en noodzakelijke maatregelen worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen. Het buitenwerkingstellen van tanks is daarnaast belangrijk om het einde van het gebruik te kunnen aantonen naar de overheid.

Wat als het niet mogelijk is om de installatie te verwijderen?

Als het niet mogelijk is om de ondergrondse installatie te verwijderen, wordt deze gevuld met zand, schuim of een ander inert materiaal. 

Zit je met vragen of problemen? Profex kan jouw klankbord zijn in deze materie. Wil je hierover graag meer informatie? Contacteer onze bodemexperten vrijblijvend!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten