Circulair bouwen begint bij een SOP -en asbestinventaris

De bouwsector verbruikt jaarlijks miljarden ton aan belangrijke grondstoffen en produceert een derde van het wereldwijde afval. Naar verwachting zal in de toekomst nog meer geconsumeerd en geproduceerd worden. Het klimaat en de natuurlijke grondstoffen komen zo nog meer onder druk te staan. 

Om klimaatverandering en uitputting tegen te gaan, en tegelijkertijd groei en welvaart te waarborgen, is het belangrijk om vaker over te schakelen naar een circulaire bouweconomie. Maar wat is circulair bouwen precies en hoe begint u hieraan? Onze deskundigen leggen dit graag voor u uit. 

De circulaire economie

“Een circulair gebouw is een tijdelijke samenkomst van producten, componenten en materialen met een gedocumenteerde identiteit, in een vorm die voor een benoemde periode een bepaalde functie kan vervullen, waarbij de herkomst en mogelijke herbestemming gedocumenteerd zijn en blijven.” 

Guldager, K. et al., « Building a Circular Future »

De circulaire economie, ofwel circulair bouwen, is erop gericht om producten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk in de bouwcirculatie te houden. Tegelijk waakt men over de kwaliteit van het gebruik ervan. Men wil met circulair bouwen dus de grondstoffen en producten blijven gebruiken en het hergebruik van bestaande producten aanmoedigen. Bovendien worden bestaande producten hersteld en opnieuw ontwikkeld zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en het ecosysteem aan te tasten.

Dit principe van bouwen kan vaak maar gestart worden bij een grondige analyse van de site. Hierbij is een andere manier van denken, ontwerpen en bouwen een belangrijk gegeven. Het sloopopvolgingsplan en de asbestinventaris maken een groot deel uit van deze analyse:

  • De asbestinventaris kan een veilige werkomgeving waarborgen waarbij de “definitief te verwijderen asbesthoudende materialen” veilig worden verwijderd en naar hun eindbestemming worden gebracht. 

  • Het sloopopvolgingsplan zorgt dan weer voor een totaal overzicht van alle materialen. De deskundige maakt een inschatting van de verschillende aanwezige materialen en in welke grootorde deze voort zullen komen uit de sloop. Hierbij kunnen de verschillende materialenfracties selectief worden gesloopt en zuiver worden afgevoerd naar recyclagecentra. Zo wordt bijvoorbeeld de grootste fractie, steenpuin, zuiver afgevoerd naar de breker waar afvalstoffen opnieuw worden omgezet in grondstoffen. 


Van afval naar grondstof

Maar ook cascadering wordt vaak toegepast. Dit is eigenlijk een trapsgewijs concept in de circulaire economie, waarbij de verschillende stappen van voorkomen tot het einde van een product wordt onderzocht. Zo komen hergebruik, reparatie en recyclage aan bod. Op deze manier probeert men de bio-grondstoffen zo efficiënt mogelijk te benutten en te omschrijven, en zorgt men voor een zo milieuvriendelijk mogelijke bouw. 

Conclusie? Afval van een sloop vandaag vormt de grondstoffen voor de bouw van morgen. Heeft u zelf nog vragen over de circulaire economie? Of wenst u een sloopopvolgingsplan of asbestinventaris? Aarzel niet en contacteer onze experten.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten