Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Door de steeds groeiende ervaring van de bodemsaneringsdeskundige, legt OVAM de verantwoordelijkheid voor de opmaak van onderzoeken nog meer bij deze deskundigen. Dit betekent niet dat al het werk rechtstreeks bij de deskundige valt. Via gerichte controles op specifieke momenten garandeert OVAM wel nog steeds de kwaliteit van de onderzoeken. Toch is het duidelijk dat OVAM meer vertrouwen heeft in de bodemsaneringsdeskundige.

Hoge kwaliteit van bodemonderzoeken

Al sinds 1995 werkt OVAM nauw samen met de bodemsaneringsdeskundigen voor het uitvoeren van bodemonderzoeken. De deskundigen rapporteerden de onderzoeken naar OVAM, die op zijn beurt de onderzoeken conform verklaarden na behandeling.

Door de jarenlange verwerking van de onderzoeken is OVAM van mening dat de kwaliteit van de onderzoeken momenteel op een niveau zit dat ze een volledige conformiteitsbeoordeling niet meer nodig achten. OVAM beoordeelt dus niet langer elk bodemonderzoek naar zijn technische conformiteit. De mogelijkheid om deze beoordeling toch te doen, behoudt OVAM echter wel, maar beperkt de mogelijkheid tot 90 dagen na ontvangst van het onderzoek.

Verantwoordelijkheid ligt bij de bodemsaneringsdeskundige

De bodemsaneringsdeskundige stelt dus nog steeds een onderzoek op conform de standaardprocedure. Dit onderzoek stuurt de deskundige dan door naar OVAM via het webloket waarna er een administratieve screening wordt uitgevoerd. Deze administratieve beoordeling werd reeds standaard uitgevoerd door de OVAM bij elke behandeling van een bodemonderzoek. Hierna neemt OVAM enkel nog een beslissing over de aard en de ernst van de verontreiniging.

De erkend bodemsaneringsdeskundige zal dus alle verantwoordelijkheid dragen inzake de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens alsook voor de conformiteit ten opzichte van de standaardprocedures. Dit om het kwaliteitsbewustzijn van de erkende bodemsaneringsdeskundigen te doen vergroten en om hun kwaliteit van bodemonderzoeken nog meer te verbeteren. OVAM houdt de onderzoeken wel nog nauw in het oog en voert periodieke audits uit tijdens de opmaak van de onderzoeken. Tijdens de audits kan dan ook de kwaliteit van de onderzoeken nagegaan worden.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten