CSRD finaal goedgekeurd

Intussen hebben zowel het Europese Parlement als de Raad van de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd. Momenteel is het nog wachten tot de officiële opname van de goedgekeurde teksten in het Publicatieblad van de Europese Unie. 20 dagen na deze publicatie treedt de richtlijn in werking. 


De Europese lidstaten moeten vervolgens de richtlijn omzetten in nationaal recht. Hiervoor hebben zij 18 maanden tijd. Bij de opmaak van de richtlijn is evenwel veel aandacht besteed aan een uniforme toepassing en maximale vergelijkbaarheid van de rapporten. Ook worden de standaarden, op basis waarvan de rapportering inhoudelijk zal moeten gebeuren, Europees opgesteld en gepubliceerd. Er zal bijgevolg geen groot verschil (mogen) ontstaan tussen de verschillende lidstaten onderling. Een rapport opgemaakt in Spanje, Duitsland of België zal aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen.


Met deze officiële goedkeuring wordt de reeds vooropgestelde timing bovendien bevestigd. Een duurzaamheidsrapport moet opgemaakt worden door (samengevat):

  • Bedrijven die reeds een rapporteringsverplichting hadden onder de Non-financial Reporting Directive (NFRD)* in 2025 over het rapporteringsjaar 2024

  • Grote ondernemingen in 2026 over het rapporteringsjaar 2025

  • Beursgenoteerde KMO’s in 2027 over het rapporteringsjaar 2027


Een grote onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming die voldoet aan twee van de volgende voorwaarden: 

  • Meer dan 250 werknemers

  • 40 miljoen euro omzet netto 

  • 20 miljoen balanstotaal


Hoewel deze timing nog ver in de toekomst lijkt te liggen, adviseren wij om op tijd met de voorbereidingen te starten. Het identificeren van de informatie die je moet rapporteren en het organiseren van een vlotte dataflow, is immers geen evidente opdracht. Jezelf een proefperiode gunnen is volgens ons een slimme zet!

Heb je graag wat meer informatie over dit onderwerp, contacteer ons dan gerust vrijblijvend.
    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten