De nieuwe de-minimis verordening

Vlaamse ondernemingen kunnen via verschillende kanalen subsidies aanvragen en ontvangen. Om deze steun niet te laten conflicteren met het verbod op staatssteun, bestaat de zogenaamde de-minimisregeling waarbij steun tot een bepaald bedrag vrijgesteld wordt. Begin 2024 is deze Europese regeling vernieuwd en aangepast. Welke invloed heeft dit op jou en jouw onderneming? 


De drempel wordt verhoogd

Volgens de geldende verordening mocht een onderneming in de afgelopen drie jaar (inclusief het huidige lopende jaar en de twee voorgaande belastingjaren) niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen, met uitzondering van de transportsector, waarvoor deze drempel was vastgesteld op € 100.000.

Nu wordt deze drempel verhoogd naar € 300.000 per drie jaar per begunstigde, en de aparte lagere drempel voor de transportsector komt te vervallen.


De berekening van de driejarige periode verandert

Voortaan gaat het om een “rollende periode” van steeds de volle drie jaar en niet langer het “huidige boekjaar en de twee voorgaande”. Vanaf 1 januari 2024 moet je dus altijd teruggaan over de volle drie jaar, dag per dag. Bij een steunbeslissing op 1 februari 2024, dien je bijvoorbeeld alle toegekende de-minimissteun van 1 februari 2021 tot 1 februari 2024 op te tellen.

Wat wijzigt er niet?

De berekening van de steun blijft ongewijzigd en dient nog steeds te worden uitgevoerd per lidstaat en per "onderneming". In het geval van verbonden ondernemingen mag de volledige groep dus gezamenlijk niet meer dan € 300.000 aan de-minimissteun ontvangen per lidstaat.

Wat ook hetzelfde is gebleven is dat subsidies onder de-minimis nog steeds kunnen worden toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden (OIM). Indien de steun wordt verleend in de vorm van waarborgen of leningen, gelden er echter extra voorwaarden met betrekking tot het OIM-statuut.


Vanaf 1 januari 2026 wordt een verplicht register ingevoerd voor de-minimissteun

Vanaf 1 januari 2026 introduceert de Europese Commissie een vergelijkbaar register waarin alle de-minimissteun te raadplegen is. Dit initiatief is bedoeld om de administratieve last voor zowel ondernemingen als overheidsinstanties te verminderen. Deze verplichting geldt voor alle steunverlenende overheden, zowel op federaal als gewestelijk niveau, en tevens voor lokale overheden zoals provincies, gemeenten, intercommunales, enzovoort.

Zolang het register er nog niet is, en zolang het register nog geen drie jaar actief is, blijft de huidige procedure met de "verklaring op eer" noodzakelijk. Pas nadat het register drie jaar actief is, vervalt deze verplichting. Dit kan dus vroegst gelden vanaf 1 januari 2029.

Deze samenvatting kan je ook raadplegen op de website van VLAIO.


Heb je hierover nog vragen? Zijn er nog onduidelijkheden? Aarzel niet en neem contact op met onze experten.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten