Deadline bevestiging statuut gebruiker biociden

Alle gebruikers van biociden van het gesloten circuit zijn verplicht zich tegen het einde van het jaar te registreren als gebruiker. Doe je dit niet, zal je op termijn geen professionele producten meer kunnen aankopen.  

Wat zijn biociden?

Onder biociden vallen alle producten die ingezet worden ter vernietiging of bestrijding van schadelijke organismen, maar die geen gewasbeschermingsmiddel zijn. Het kan gaan om ontsmettingsmiddelen, rodenticiden, reinigingsproducten, insectenbestrijdingsmiddelen en dergelijke die ook frequent gebruikt worden op land- en tuinbouwbedrijven. De producten met een hoog risico voor mens, dier of milieu behoren tot het gesloten circuit. Voor meer info over deze producten kan je terecht bij je leverancier.

Hoe registreren?

Om je bedrijf te registreren maak je eerst een persoonlijk account aan op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.  Daarna kan je je bedrijf aanmelden als gebruiker op basis van het KBO-nummer (=BTW-nummer). De registratie verloopt in meerdere stappen waartussen je telkens een bevestigingsmail ontvangt.  Deze bevestiging is noodzakelijk om verder te gaan naar de volgende stap. Deze registratie zal elk jaar herbevestigd moeten worden.
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten