Deadlines milieuvoorjaarsverplichtingen

Zoals elk jaar naderen de milieuverplichtingen voor uw bedrijf. Wij geven een duidelijk overzicht mee zodat u tijdig in orde bent met uw verplichtingen. De aangiftes dienen telkens vóór de desbetreffende datum te worden ingediend. Wij ondersteunen u graag bij deze aangiftes.

Dit jaar zijn onderstaande deadlines van toepassing:

Verpakkingsaangifte:
 • VAL-I-PAC aangifte: 28 februari 2022

 • FOST Plus aangifte:

  • Op papier: 31 januari 2022

  • Via MyFost: 28 februari 2022


Mesttransportdocumenten:

Uiterste datum om de documenten te wijzigen: 28 februari 2022


Wateraangifte:
 • Heffing op lozing afvalwater: 14 maart 2022

 • Heffing op winning grondwater: 14 maart 2022

Integraal Milieuverslag:

(o.a. via steekproef OVAM of bij overschrijden drempelwaarden) 14 maart 2022


Mestbankaangifte:

Indienen voor 15 maart 2022


Geverifieerd CO2 emissiejaarrapport:

(Enkel voor ETS-bedrijven) 15 maart 2022


Geverifieerd ALC rapport:

(Enkel voor ETS-bedrijven) 15 maart 2022


MATIS:

(Enkel voor geselecteerde bedrijven) In 2022 worden de meldingen van de gegevens verhoogd naar een maandelijkse rapportering. U meldt de gegevens ten laatste twee maanden na het einde van de maand. (Bijvoorbeeld: de gegevens van april 2022 rapporteert u tegen 30 juni 2022)

 • Gegevens productiejaar 2020: 31 maart 2022

 • Gegevens productiejaar 2021: 31 maart 2022

 • Gegevens januari, februari en maart 2022: 31 maart 2022

Jaarverslag milieucoördinator

Voorleggen voor 31 maart 2022


Monitoringsverslag

(Enkel voor bedrijven die meedoen aan EBO) 1 april 2022


Heeft u nog vragen of problemen? Aarzel niet en neem contact op met onze experten!

 
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten