Driejaarlijkse analyse van peilputten

Bedrijven met mestopslag zijn in bepaalde gevallen verplicht controle-inrichtingen (peilputten) te plaatsen om de grondwaterkwaliteit op te volgen. Het gaat hier om mestverwerkingsbedrijven die vergund zijn voor meer dan 1.000 m³ mestopslag (Vlarem rubrieken 28.2 en 28.4).

Profex helpt u graag verder met het plaatsen van de peilputten

Eerst worden er minstens 3 peilbuizen geplaatst om de grondwaterstromingsrichting op te meten op basis waarvan een voorstel wordt opgemaakt en ingediend bij Handhaving. Na akkoord van de Afdeling Handhaving worden eventuele bijkomende peilbuizen geplaatst en kunnen de peilbuizen bemonsterd worden. De analyseresultaten worden verwerkt in een rapport en aan Handhaving voorgelegd. De controle van het grondwater moet om de drie jaar worden uitgevoerd. 

Afdeling Handhaving gaat regelmatig ter plaatse voor de controle van bij mestverwerkers en co-verwerkers van mest en afvalstromen. Indien er (nog) geen peilputten aanwezig zijn wordt dit opgenomen in het verslag en zal het bedrijf in kwestie worden aangemaand dit alsnog in orde te brengen. Om aanmaningen te voorkomen zorgt u dus best dat u in orde bent met de regelgeving.

Heeft u vragen omtrent het uitvoeren van deze peilputdossiers? Contacteer ons deskundig bodemteam!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten