Duurzaamheidsrapportage verplicht voor jouw onderneming?

Binnenkort zal de verplichting om niet-financiële informatie te rapporteren uitbreiden. Naast financiële cijfers zullen heel wat ondernemingen moeten uiteenzetten wat hun visie en impact is op het vlak van milieu, welzijn en management. Ben je benieuwd of je onder deze verplichting zal vallen, wanneer je aan deze verplichting moet voldoen en hoe jouw onderneming zich hier best op kan voorbereiden? Wij geven jou een helder overzicht! 


Wie moet een duurzaamheidsrapportage voorzien?

Zo'n 50.000 Europese ondernemingen zullen onder de nieuwe regelgeving vallen:

 • Beursgenoteerde bedrijven, waaronder ook beursgenoteerde KMO's

 • Grote ondernemingen, dit zijn ondernemingen die minstens aan twee van de volgende criteria voldoen: 

  • Meer dan 250 voltijdse werknemers

  • 40 miljoen euro netto omzet

  • 20 miljoen euro als balans totaal

Tot slot zullen ook niet-Europese bedrijven met een aanzienlijke invloed op de Europese markt (150 miljoen euro omzet) en met minstens één tak of vestiging in Europa onder de regelgeving vallen.

Odoo afbeelding en tekstblok


Wat houdt het duurzaamheidsrapport in?

Momenteel zijn in Europa al enkele zeer grote, beursgenoteerde bedrijven "van openbaar belang" (denk aan grote banken en verzekeraars) verplicht om naast financiële cijfers, ook niet-financiële informatie te rapporteren. Binnenkort zal deze verplichting dus uitbreiden. Niet alleen zullen meer ondernemingen deze verplichting dragen, maar ook zal de rapportering een bredere invulling krijgen. 

Bedrijven zullen moeten rapporteren over milieu gerelateerde onderwerpen zoals emissies, circulariteit, verontreiniging en biodiversiteit. Hiernaast komen ook heel wat sociale aspecten aan bod zoals gelijkheid, opleidingstrajecten, werkomstandigheden, veiligheid en respect voor mensenrechten. 


Waarom moet je een CSRD voorzien?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft tot doel bedrijven klaar te maken voor de toekomst. Dit doet de richtlijn via een tweevoudige manier: door te laten nadenken over hoe duurzaamheid de onderneming beïnvloedt enerzijds en welke impact de onderneming creëert op de mens en natuur anderzijds. Duurzaamheid wordt hier in de brede zin begrepen, zowel op het vlak van milieu als maatschappij en bestuur. Meten is weten, en rapporteren betekent engagement!


Wil je graag op de hoogte blijven en updates over de timing van de CSRD zeker niet missen?     
                                                             
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! 


HOE MOET IK dit rapport LATEN OPMAKEN?

De rapportage zal moeten gebeuren aan de hand van specifieke standaarden die worden ontwikkeld door de Europese Commissie. Deze standaarden bepalen volgens welke methodiek je welke informatie zal moeten weergeven. Er wordt verwacht dat deze standaarden zullen aansluiten bij reeds bestaande internationale standaarden zoals deze van de Global Reporting Initiative (GRI) en verplichtingen in gelieerde wetgeving zoals de European Taxonomy. De standaarden zorgen voor een correcte en eenvormige rapportering over heel Europa, hetgeen vergelijking tussen rapporten en bedrijven mogelijk zal maken. 

Odoo tekst en afbeelding blok

Om het rapport credibiliteit te geven, wordt ook voorzien in een verplichte audit. Deze zal eerst beperkt zijn "limited assurance", maar in de toekomst zou men deze willen laten evolueren naar een meer volwaardige controle "reasonable assurance".


Wanneer moet het duurzaamheidrapport klaar zijn?

Volgens onze laatste informatie is de CSRD nog niet officieel goedgekeurd en gepubliceerd, ook de standaarden worden nog ontwikkeld. Op basis van de informatie die wel reeds beschikbaar is, ziet de timing er voorlopig als volgt uit: 

 • Beursgenoteerde bedrijven van openbaar belang: rapportering in 2025 over het rapporteringsjaar 2024

 • Grote ondernemingen: rapportering vanaf 2026 over het rapporteringsjaar 2025

 • Beursgenoteerde KMO's: rapportering vanaf 2027 over het rapporteringsjaar 2026

Deze timing lijkt nog ver in de toekomst te liggen… maar het is zeker geen eenvoudige taak om een duurzaamheidsmanagementsysteem op te zetten, de juiste data te verzamelen en op basis hiervan een goed rapport uit te werken. Daarom adviseren wij om er op tijd te beginnen en bijvoorbeeld al een jaartje te “proefdraaien”.  Ontdek op deze manier ook de voordelen die de CSRD voor jouw bedrijf in petto kan hebben, van personeelstevredenheid tot besparingen.


Profex kan jouw klankbord zijn in deze materie. Wij bieden ondersteuning op maat, van een workshop over een goede opstart tot een volledige begeleiding gedurende het hele proces. Wil je hierover graag meer informatie? Contacteer ons gerust vrijblijvend! 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten