Duurzaamheidsrapportering, niet voor jou maar wel in jouw waardeketen? Wat staat je te wachten?

Misschien heb je er al wat over horen waaien: nieuwe Europese regelgeving verplicht grote bedrijven om een duurzaamheidsrapport op te maken. Met jouw bedrijf val je misschien niet binnen het toepassingsgebied van deze regelgeving, maar jouw leveranciers of afnemers in de waardeketen wel. Mogelijks hebben ze al bepaalde informatie bij jou opgevraagd of kan je je hieraan in de toekomst verwachten. 

 • Welke vragen zullen er op jou afkomen?

 • Welke data moet je verzamelen? 

 • Met welke doelstellingen zal ook jij rekening moeten houden?

 • Hoe kan ook jij hierbij winnen? 

profex staat klaar om jou als Vlaamse ondernemer te ondersteunen

Wij willen jou als Vlaamse ondernemer ondersteunen bij deze transitie en ervoor zorgen dat jouw onderneming zijn positie in de markt behoudt. Wij helpen jouw onderneming klaar te stomen voor de toekomst!

Neem vrijblijvend contact op

 Duurzaamheidsrapport voor grote ondernemingen VERPLICHT VANAF 2026

De nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht grote ondernemingen vanaf 2026 een duurzaamheidsrapport te publiceren. Beursgenoteerde bedrijven van openbaar belang dragen deze verplichting al een jaartje eerder in 2025 en beursgenoteerde KMO’s zijn pas in 2027 aan de beurt. 

Een onderneming is “groot” volgens de richtlijn als deze aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

 • Het tewerkstellen van meer dan 250 werknemers

 • Een netto omzet draaien van 40 miljoen euro

 • Een balanstotaal hebben van 20 miljoen euro

Misschien voldoet jouw onderneming niet aan deze voorwaarden en ben je dus niet verplicht zelf een duurzaamheidsrapport op te maken. Maar mogelijks voldoen enkele ondernemingen in jouw waardeketen wel aan deze definitie. Ook dan zal deze nieuwe regelgeving effect hebben op jouw onderneming.

In het duurzaamheidsrapport moet immers heel wat informatie opgenomen worden over de waardeketen. Enkele voorbeelden zijn CO2-emissies, waterverbruik, materiaalgebruik, samenstelling van gevaarlijke of schadelijke stoffen, gedragscodes voor leveranciers, veiligheid van werknemers, … Deze informatie zal bovendien op een bepaalde manier verzameld en weergegeven moeten worden. 

Bijkomend zullen de bedrijven die een duurzaamheidsrapport opmaken ook doelstellingen moeten opstellen voor de toekomst. Ook hier gaat de waardeketen het effect voelen, van het reduceren van CO2-emissies tot het verminderen van verpakkingsmateriaal. 

Profex gaat steeds een stapje verder 

Met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving, staat vast dat er heel wat werk op de plank ligt bij Vlaamse ondernemingen, groot én klein. Met Profex (part of United Experts Group) ondersteunen we bedrijven zowel bij het verzamelen van data als bij het bereiken van targets, en dit op een pragmatische manier. Zo kunnen Vlaamse ondernemingen hun positie in de markt behouden.

Maar we proberen met ook verder te gaan dan hetgeen in de keten wordt gevraagd. We willen dat het verzamelen van al deze informatie iets oplevert voor iedereen. Misschien tonen de data bepaalde optimalisatie- of besparingsmogelijkheden aan voor jouw bedrijf. Misschien kan je met de verzamelde data en de behaalde targets een eigen duurzaamheidsrapport opmaken en hierrond een leuke communicatiecampagne op poten zetten.  

Wil je voorbereid in de keten staan of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons duurzaamheidsteam!

Klaar om samen met ons een duurzaamheidsrapport op te

stellen? 
  DEEL DIT BERICHT:

  Recente projecten