Een eigen windmolen op uw bedrijf?

Denkt u dat een kleine/middelgrote windmolen wel potentieel heeft op uw site, maar toetst u dit liever af bij een onafhankelijk expert? Profex begeleidt u in het volledige traject, van een haalbaarheidsstudie tot het verkrijgen van overheidssteun en de omgevingsvergunning.

Om de kleinschalige productie van groene elektriciteit in Vlaanderen te ondersteunen, schrijft de Vlaamse Overheid minstens jaarlijks een ‘call kleine en middelgrote windturbines’ uit. Via deze call kan een investeringssteun aangevraagd worden voor windturbines van 10 tot 300 kWe. In maart 2020 wordt wellicht een nieuwe oproep gelanceerd. Profex heeft de ervaring die u zoekt om deze aanvraag tot een goed einde te brengen. Zo verhoogt u de kans op een aanzienlijke financiële ondersteuning van uw project. 

Neem tijdig contact met onze energie-experten om uw project te bespreken!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten