Energiebesparing met minimum aan energie

Aan de hand van een energie-audit krijgt u zicht op het energieverbruik binnen uw bedrijf. Deze studie geeft vaak aanleiding tot heel wat potentiële besparingsmogelijkheden. Ook de prijzen die u betaalt voor elektriciteit, gas of stookolie kunnen doorgelicht worden om na te gaan of deze nog steeds marktconform zijn.

Het verloop van een energie-audit

Aan de hand van beschikbare facturen, meetgegevens of data, die door ons verzameld worden op de site via een overleg of met eigen meetapparatuur, wordt het energieverbruik van uw bedrijf in kaart gebracht. Nadien onderzoeken we de besparingsmogelijkheden. Na het doorvoeren van een aantal berekeningen komen we tot concrete potentiële besparingsmogelijkheden. Door dit overzicht van bepaalde maatregelen en acties kan u op doordachte wijze beslissen of u deze uitvoert.

In grote lijnen baseert onze studie zich op de volgende pijlers:

  • Het verlagen van uw effectieve energieverbruik. Onder andere door de identificatie van de voornaamste energieverbruikers zodat maatregelen opgesteld kunnen worden om hun verbruik te drukken. Veel voorkomende problemen zijn te vinden bij o.a. verlichting,verwarmingsinstallaties, leidingverliezen, isolatie, koeling, persluchtlekken…

  • Het analyseren van de aard van uw energieverbruik; zo kunnen pieken in vermogen of sluipverbruiken worden opgespoord, om daarna maatregelen te ondernemen die verder inefficiënt verbruik kunnen vermijden.

  • Het optimaliseren van uw huidig afname- of injectiecontract. Hierbij wordt nagegaan of de prijzen die u betaalt voor elektriciteit, gas of stookolie nog steeds marktconform zijn.

  • Een studie m.b.t. eigen productie van elektriciteit en/of warmte; hierbij kan o.a. gedacht worden aan het installeren van zonnepanelen, zonneboilers, warmte-krachtkoppeling…

Met behulp van een gedetailleerd en gepersonaliseerd energieactieplan geven we voor elke geïdentificeerde energiebesparende maatregel een indicatie van de mogelijke financiële besparing, de investeringskost, de terugverdientijd, de IRR (Internal Rate of Return), de primaire energiebesparing en de mogelijke verminderde CO2-uitstoot. Op die manier heeft u een overzichtelijke weergave van interessante maatregelen en kan gemakkelijk ingeschat worden welke maatregelen reeds op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om met een minimum aan eigen werkinspanning heel wat energie te besparen.

Daarnaast is de realisatie van energiebesparingen niet enkel financieel opportuun. Ook kan dit eventueel een meerwaarde bieden op vlak van promotie. Door inspanningen te leveren die getuigen van een bewuste en efficiënte omgang met energie, bent u tevens bezig met de impact op milieu en omgeving te beperken.

Referentie

In deze sectie worden een aantal voorbeelden aangehaald ter illustratie van de bovenstaande uitleg m.b.t. een energie-audit. De voorbeelden zijn telkens gebaseerd op reële situaties. Hierdoor wordt bovenstaande uitleg over de inhoud van een energie-audit wat concreter.

Op onderstaande foto ziet u één van de frequent voorkomende problemen. Het is duidelijk  dat er zich besparingsmogelijkheden op energieverbruik voordoen bij onderstaande afsluiters op stoomcollectoren in het ketelhuis van een stoomketel. Dit specifiek probleem vindt echter niet enkel plaats bij het gebruik van stoom, ook in een warmwatercircuit blijkt dit veelvoorkomend.


Ook geeft onderstaande grafiek een overzichtelijk beeld omtrent een aantal veel voorkomende besparingsmogelijkheden. Ook hier werden gegevens gebruikt die verzameld zijn in een reële situatie. Voor een aantal energieverliezen werd hun financiële kost t.o.v. de totale kost per energiebron grafisch weergegeven. Verder wordt ook de terugverdientijd van de overeenkomstige maatregelen afgebeeld. De grafiek geeft bijgevolg zowel een idee van de hoeveelheid energie die bespaard kan worden, wat jarenlang resulteert in een lagere energiefactuur, als van de vaak korte termijn waarmee investeringen terugverdiend kunnen worden.


Over ons

Profex heeft reeds vele kleine en grote bedrijven begeleid in hun zoektocht naar het verlagen van hun energiekosten en/of het verhogen van hun energie-inkomsten. Daardoor heeft Profex een uitgebreide ervaring met het uitvoeren van energie-audits in zowel de industrie, kmo als zorgsector. Om dit alles op een grondige en efficiënte manier te kunnen uitvoeren, heeft Profex verschillende door de Vlaamse overheid aanvaarde energiedeskundigen in huis. U kan dus gerust zijn dat u in goede handen bent bij ons. Meer weten over de energie-audit? Contacteer ons energie-team.




DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten