Gewijzigd energiebesluit

Sinds 1 juli 2017 is het gewijzigde energiebesluit van kracht. Hierbij zijn er enkele belangrijke aandachtspunten in verband met groenestroom- en warmtekrachtprojecten. We zetten ze graag voor u even op een rijtje.

In verband met de projectcategorieën:

 • De projectcategorieën voor stortgas en biogas uit rioolwater- of afvalwaterzuivering worden geschrapt. Deze projecten worden geacht rendabel te zijn zonder groenestroomcertificaten.

 • Kleinschalige vergisters met < 10 kW elektrisch vermogen hebben geen recht meer op exploitatiesteun via groenestroomcertificaten.

 • Het VEA geeft aan dat het een voorstel heeft voor een overgang naar een investeringssteun voor kleinschalige vergisting. Meer info hierover is nog niet gekend.

 • “vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouw gerelateerde stromen” zal samen vallen met “overige vergisters”. Dit betekent dat industriële en agrarische vergisters worden samengevoegd.

 • Deze wijzigingen gelden voor projecten met startdatum vanaf 1 januari 2018.

 

In verband met beschikbare warmte:

 • Het begrip “theoretisch technische levensduur” (TTL) wordt ingevoerd.
  Dit betekent dat een WKK-eenheid op basis van een interne verbrandingsmotor na 10 jaar in dienst de TTL overschrijdt en als “versleten” wordt beschouwd. Voor WKK-eenheden op basis van een turbine wordt dit 15 jaar. De genset waarvan de TTL overschreden is, zal geen beschikbare warmte meer leveren.
  Het begrip TTL is onmiddellijk en voor alle installaties (ook de reeds bestaande installaties!)  van toepassing.

 • De referentieperiode voor de beschikbare warmte wordt aangepast voor alle installaties waarvoor nog geen definitieve certificatenaanvraag is ingediend op 1 juli 2017.
  De referentieperiode zal voorafgaan aan de eerste dag van de maand waarin de nieuwe warmte-krachtinstallatie in dienst wordt genomen. De referentieperiode is twee jaar voor warmte-krachtinstallaties met motoren en drie jaar voor warmte-krachtinstallaties met turbines.

Profex is sterk vertrouwd met de berekeningsmethodes voor beschikbare warmte en de correcte toepassing van de referentieperiode. Neem contact met ons op als u de impact van beschikbare warmte op uw installatie wilt kennen.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten