Heeft u een verdachte waterbodem in uw oever?

Twijfelt u of uw oever een verdachte waterbodem heeft? Of bent u verplicht een onderzoek van uw waterbodem te laten uitvoeren om de kwaliteit van de bagger- en ruimingsspecie te bepalen? Aarzel niet om in beide situaties onze erkende deskundigen te contacteren. Zij nemen graag uw oever onder de loep.


Wat doet onze bodemsaneringsdeskundige bij het onderzoek?

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bagger- en ruimingsspecie ook onder de grondverzetregeling. Dit betekent dat er onder andere een verplichte opmaak van een technisch verslag (behalve als uw grond minder dan 250m³ bedraagt) door een erkende bodemsaneringsdeskundige nodig is.

Het is de taak van onze deskundigen om te garanderen dat alle deelaspecten van het onderzoek (voorstudie, de opmaak bemonsteringsstrategie, de bemonstering, interpretatie van de analyseresultaten van de genomen monsters en de rapportage in het technisch verslag) correct en met de nodige expertise worden uitgevoerd.

Met de opmaak van het technisch verslag bepalen onze experten vervolgens hoe vanuit milieu-hygiënisch oogpunt met de bodemmaterialen moet worden omgegaan.


Bent u verplicht vooraf een onderzoek te laten uitvoeren?

Neen, het is mogelijk om ruimingsspecie van waterlopen op de oevers te deponeren indien de milieukwaliteit dit toelaat. Alles is dus afhankelijk van de grootte van uw oever, de milieukwaliteit en of uw bodem (on)verdacht is:

  • Bij de beperkte ruiming (kleiner dan 250m³) van onbevaarbare lineaire waterlopen is voor zowel verdachte als onverdachte waterbodems geen staalname en analyse nodig op voorwaarde dat de geruimde specie wordt uitgespreid binnen de vijfmeterstrook op de oever.

  • Maar bij verdachte waterbodems (kleiner dan 250m³) wordt echter wel aangeraden om minstens een staalname te doen voor een indicatie van de kwaliteit van de geruimde specie. Want als er achteraf een probleem met de kwaliteit van de verdachte waterloop blijkt te zijn, is de beheerder van de waterloop verantwoordelijk.

  • Bij grotere ruimingen van waterlopen (groter dan 250m³) is staalname en analyse verplicht alvorens de ruimingsspecie te kunnen deponeren.

 

Het onderzoek van een waterbodem brengt uitdagingen met zich mee op verschillende vlakken. Bovendien kan uw waterbodem mogelijk een cocktail van verontreinigingen bevatten. Dit zorgt ervoor dat de bron van de verontreiniging soms moeilijk te bepalen is. Contacteer daarom Profex. Onze ervaren en erkende bodemsaneringsdeskundigen gaan graag voor u aan de slag.  
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten