Heeft uw bedrijf een noodplan voor watergebruik?

Water is het nieuwe goud... Het zat er al even aan te komen, maar recente persberichten geven duidelijk aan dat waterschaarste in Vlaanderen meer en meer een realiteit wordt.

Is uw bedrijf klaar voor waterschaarste?

Op verschillende vlakken wordt er actie ondernomen om die waterschaarste het hoofd te bieden (de subsidiecall "Proeftuinen Droogte" van de VMM, de oproep van Departement Landbouw en Visserij voor Operationele groepen rond waterschaarste, het water-afschakelplan dat opgemaakt zal worden door de overheden, ...). Maar is uw bedrijf al klaar voor een mogelijke opkomende waterschaarste? Weet u waar u water kan halen eens uw reguliere waterbron "gerantsoeneerd" zou worden?

Zoektocht naar alternatieve waterbronnen

Profex ondersteunt u in deze zoektocht. We starten vanuit de huidige waterbalansen en gaan samen met u na welke alternatieven er zijn. Hierbij wordt er zowel afgetoetst naar alternatieve waterbronnen (bijvoorbeeld oppervlaktewater, regenwater, enzovoort) als alternatieve technieken (bijvoorbeeld bijkomende zuiverings- of behandelingsstappen) waardoor hergebruik van de waterstromen mogelijk kan worden. Deze alternatieven moeten uiteraard passen binnen het wettelijk kader (normen, kwaliteitsgaranties, enzovoort) maar moeten ook economisch naast elkaar afgewogen worden. Zo kan je van afvalwater terug een grondstof maken. De nodige dossiers hiervoor maken wij voor u in orde. 

Wenst u onze objectieve ondersteuning in het opmaken van uw water-noodplan? Contacteer dan zeker één van onze experts!
DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten