Herziene richtlijnen voor PFAS onderzoeken

Na verder onderzoek over de aanpak van de PFAS-problematiek in Vlaanderen, heeft de OVAM in april haar richtlijnen rond het PFAS onderzoek geactualiseerd. Deze herziene richtlijnen zullen toegepast worden vanaf 19/04/2022.

De belangrijkste wijzigingen m.b.t. grondverzet zijn dat:

  • Voortaan onverdachte terreinen en waterlopen standaard onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van PFAS. Voor dit onderzoek moeten er minstens 1/4 van de te analyseren mengstalen op PFAS worden geanalyseerd. 

  • Bij bemonstering van uit te graven gronden wordt de analyse gefocust op de toplaag van de uit te graven bodem.

  • Voor opgeslagen hopen bodemmateriaal die afkomstig zijn van PFAS (niet) verdachte locaties, zowel heterogene als homogene hopen, dienen ook 1/4e van de mengstalen op PFAS geanalyseerd te worden. 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en contacteer onze bodemdeskundigen!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten